Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 11.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?
43 674 578,82 zł

Poziom dofinansowania?
do 85%

Forma wsparcia?
Dotacja

Typ naboru?
Konkurencyjny

Termin naboru?

26.04.2024 do 28.06.2024. Wyniki IV kwartał

DLA KOGO?
Administracja publiczna

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Partnerstwa

Przedsiębiorstwa

Służby publiczne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są podmioty, których projekty zostały zidentyfikowane w strategii terytorialnej będącej podstawą realizacji Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT).

NA CO?

Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury

Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR(wsparcie dla działań typowych dla EFS+ koniecznych do wdrożenia części operacji objętej EFRR i bezpośrednio z nią związanych)

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Ochrona, rozwój i promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.11.06-IZ.00-001/24 w ramach Działania 11.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie (typ projektu 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 26 kwietnia 2024 roku rozpoczyna się nabór nr FELU.11.06-IZ.00-001/24 w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny w ramach Działania 11.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów innych niż miejskie (typ projektu 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Dofinansowanie, wkład własny projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Jak składać wniosek?

Online. Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
29/05/2024
temperature icon 25°C
zachmurzenie duże
Humidity 52 %
Pressure 1013 hPa
Wind 14 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top