NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, jako Instytucja Pośrednicząca Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, ogłasza nabór konkurencyjny pt. Uczelnie coraz bardziej dostępne – w ramach Działania 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego w Priorytecie 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami – nabór nr FERS.03.01-IP.08-001/24.Celem naboru konkurencyjnego jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin zakończenia postępowania – grudzień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Nabór prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 69. Nabór prowadzony jest jednak jedynie elektronicznie.

Sposób składania wniosków

Elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS

Logowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS możliwe jest po wejściu na stronę internetową https://sowa2021.efs.gov.pl/login

Przyjmowanie wniosków trwa od 8 kwietnia 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. 

 

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na realizację projektów obejmujących kompleksowe działania prowadzące do wzrostu szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami), z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Link do naszej strony NCBR, do zakładki o konkursie: Załącznik nr 2

 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

400 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Link do naszej strony NCBR, do zakładki o konkursie, Regulamin wyboru projektów

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

https://sowa2021.efs.gov.pl/login

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do naszej strony NCBR, do zakładki o konkursie: Załącznik nr 7

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca może wnieść protest do IP w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny projektu, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści Regulaminu wyboru projektów.

 

Linki

https://www.gov.pl/web/ncbr/uczelnie-coraz-bardziej-dostepne

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 19°C
zachmurzenie duże
Humidity 71 %
Pressure 1014 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top