Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 8.5 Usługi społeczne. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?

38 775 912,5 zł

Minimalna wartość projektu?

100 000 zł

Forma wsparcia?

Dotacja

Typ naboru?

Konkurencyjny

Termin naboru?
Od 04.04.2024 do 29.05.2024

Wyniki?
IV kwartał

Dla kogo?

-Administracja publiczna
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Przedsiębiorstwa
-Służby publiczne

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

a. jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna działająca w imieniu tej jednostki;
albo

b. związek lub porozumienie lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
albo

c.podmiot świadczący usługi społeczne;
albo

d. podmiot wymieniony w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Dz.U z 2023 r. poz. 571) statutowo działający w obszarze pomocy i integracji społecznej;
albo

e. instytucja pomocy i integracji społecznej;
albo

f. podmiot ekonomii społecznej.

Na co?

Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne:

Typ 1. Projekty w zakresie:
a. rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych;
b. wsparcia tworzenia warunków i usług w zakresie opieki osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania;
c. wsparcia opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa, poradnictwo, kształcenie potrzebne do opieki;
d. szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej Projekty współfinansowane są ze środków UE w ramach EFS+.

Typ 2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

 

Źródło: Portal Funduszy Eropejskich

 

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
15/04/2024
temperature icon 8°C
zachmurzenie duże
Humidity 80 %
Pressure 995 hPa
Wind 6 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top