Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowi. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?
38 324 780 zł

 

Poziom dofinansowania?
do 85%

 

Forma wsparcia?
Dotacja

 

Typ naboru?
Niekonkurencyjny

 

Termin naboru?
Od 02.04.2024 do 15.04.2024. Wyniki II kwartał

 

Dla kogo?

Instytucje ochrony zdrowia

Podmiotem uprawnionym do uzyskania wsparcia w ramach naboru jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej działający w publicznym systemie ochrony zdrowia.

W przypadku przedmiotowego naboru dla projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie.

 

Na co?

Infrastruktura zdrowotna

Wyposażenie opieki zdrowotnej

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Typ projektu 2: Rozwój POZ/AOS poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny, w celu poprawy dostępu do świadczeń, w tym przede wszystkim na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenach wiejskich.

Typ projektu 4: Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym pozaszpitalnej oraz poprawa dostępności do opieki jednego dnia poprzez budowę, przebudowę, modernizację i/lub wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny.

Uwaga: nabór nie obejmuje wsparcia udzielanego w ramach świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny nr FELU.07.08-IZ.00-004/24 w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 2,4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeUE.lubelskie.pl, w dniu 2 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.07.08-IZ.00-004/24 w zakresie wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 2,4) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

Sposób składania wniosków?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

Kryteria wyboru projektów?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Dofinansowanie, wkład własny projektu

1. Maksymalny % poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15% – wydatków kwalifikowalnych projektu.
3. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.
4. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
5. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
6. Poziom dofinansowania z EFRR dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwym programem pomocowym.

 

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
20/04/2024
temperature icon 12°C
zachmurzenie duże
Humidity 70 %
Pressure 999 hPa
Wind 16 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top