Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór w ramach działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Dofinansowanie do?

2 500 000 zł

Kwota alokoacji?

25 779 000 zł

Poziom dofinansowania?

do 80%

Forma wsparcia?

Dotacja

Rodzaj pomocy?
Publiczna, De minimis

Typ naboru?
Konkurencyjny

Termin naboru?
Od 02.04.2024 do  31.05.2024. Wyniki I kwartał 2025

 

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa
Partnerstwa

Przedsiębiorstwa, Partnerstwa

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014);
duże przedsiębiorstwa;
partnerstwa przedsiębiorstw;
partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.

Grupa docelowa: mieszkańcy regionu korzystający z rezultatów projektu, organizacje i instytuty badawcze, przedsiębiorstwa (w tym MŚP).

 

Na co?

Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności)
Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów

Działania badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów

Typy wspieranych projektów:

1. Projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

 

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Strona Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/04/2024
temperature icon 3°C
zachmurzenie duże
Humidity 88 %
Pressure 1011 hPa
Wind 22 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top