Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 9.5 Ochrona środowiska prac. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KWOTA ALOKACJI?
19 618 861,71 zł

 

KIEDY?
Od 15.02.2024 do  08.04.2024

Wyniki:III kwartał

 

DLA KOGO?

Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest: podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą lub podmiot go tworzący, albo uczelnia, albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności organizacja pozarządowa, organizacja non-profit, albo podmiot ekonomii społecznej, posiadający doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych

 

NA CO?

Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i obejmujące m.in. promocję aktywności fizycznej. W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 9.5 Ochrona środowiska pracy, typ projektu nr 2: Programy kompleksowej rehabilitacji ułatwiające powrót do prac

 

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS. Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej. Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS. Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom/Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

 

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 23°C
zachmurzenie małe
Humidity 59 %
Pressure 1010 hPa
Wind 5 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top