Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 7.10 Turystyczne Lubelski. Poniżej przestawiamy szczegóły naboru.

KWOTA ALOKACJI?

16 356 750 zł

FORMA WSPACIA?

KIEDY?
Od 09.02.2024 do 16.02.2024. Wyniki: II kwartał

 

DLA KOGO?

Instytucje wspierające biznes. W przypadku przedmiotowego naboru uprawnionym podmiotem do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot wdrażający instrument finansowy, który spełnia kryteria wymienione w art. 59 pkt.3 Rozporządzenia ogólnego.

 

NA CO?

Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych. Typy projektów (typy finansowych inwestycji końcowych):

-Typ projektu 1: Wsparcie tworzenia nowych, rozbudowa istniejących miejsc atrakcyjnych turystycznie poprzez roboty budowlane, modernizację, wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne i dydaktyczne, promenady).
-Typ projektu 2: Roboty budowlane, modernizacja szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
-Typ projektu 3: Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie turystyki wykorzystujące walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze regionu.

Nabór w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELU.07.10-IZ.00-001/24 w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie (typ projektu 1,2,3) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 9 lutego 2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.07.10-IZ.00-001/24 w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie (typ projektu 1,2,3) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie małe
Humidity 59 %
Pressure 1009 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top