Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór w ramach działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KIEDY?
Od14.02.2024 do 05.04.2024. Wyniki: IV kwartał

 

DLA KOGO?

Przedsiębiorstwa, Partnerstwa

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014);
partnerstwa przedsiębiorstw, przy czym wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym wnioskodawcą (partnerem wiodącym/liderem) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP

NA CO?

Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów
Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności)
Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w MŚP (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie dodatkowo:

Działania badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów,
Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 19°C
pochmurnie
Humidity 69 %
Pressure 1010 hPa
Wind 10 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top