Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór w ramach działania 8.3 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

TERMIN NABORU?
start 01.02.2024 koniec 05.03.2024
Wyniki: III kwartał

 

DLA KOGO?

Administracja publiczna. Zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 1: Wnioskodawcą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

NA CO?

Działania szczególne na rzecz zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w rynku pracy. Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich. W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektu określone w SZOP w ramach Działania 8.3, tj.: typ projektu nr 1: Wsparcie integracji obywateli państw trzecich, w szczególności migrantów zarobkowych, w procesie integracji na rynku pracy oraz zatrudniających ich przedsiębiorców, w tym utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji;
typ projektu nr 2: Usługi, które pozwolą na lepsze funkcjonowanie w polskim
społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia zawodowe, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce, w tym m.in. legalizacji pobytu i zasad rekrutacji na uczelnie wyższe, pomoc w poszukiwaniu zakwaterowania i zatrudnienia, wsparcie w zakresie kontaktów z lokalnymi instytucjami i społecznością lokalną, wsparcie psychologiczne, wsparcie tłumacza;
typ projektu nr 3: Budowanie zdolności instytucjonalnej w administracji lokalnej,
instytucjach publicznych w tym m. in. poprzez zatrudnienie osób z Ukrainy znających język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym, jako osób pracujących
w podmiotach opieki zdrowotnej, placówkach oświatowych, podmiotach/instytucjach świadczących usługi społeczne, zawodowe, celem zwiększenia komunikacji pomiędzy obywatelami państw trzecich a pracownikami ww. instytucji.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?
Online. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS. Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://sowa2021.efs.gov.pl. Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

 

Więcej szczegółów pod linkiem.

 

 

Źródło: Portal Funduszy Eropejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
26/02/2024
temperature icon 14°C
zachmurzenie duże
Humidity 94 %
Pressure 998 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top