Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl w dniu 24 stycznia 2024 roku rozpoczyna się nabór nr FELU.03.02-IZ.00-001/24 w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny, Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, typ projektu 3: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KIEDY?

Od 24.01.2024 do 15.03.2024

 

WYNIKI?

II kwartał 2024.

 

DLA KOGO?

Administracja publiczna

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

– Jednostki Samorządu Terytorialnego, tj. miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. mieszkańców, zaś w przypadku miast będącymi stolicą powiatu poniżej 15 tys. Mieszkańców,

– Związki, porozumienia i stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w tiret 1 dot. liczby mieszkańców danego miasta.

 

NA CO?

Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe)

Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: powodzie i osunięcia ziemi (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście ekosystemowe)

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Typ projektu 3: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie małe
Humidity 59 %
Pressure 1009 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top