Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 4.8 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Poniżej przedstawiamy Państwu szczegóły naboru.

TERMIN NABORU?
od 08.12.2023 do 20.12.2023

 

DLA KOGO?

Instytucje wspierające biznes. W przypadku przedmiotowego naboru uprawnionym podmiotem do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot wdrażający instrument finansowy, który spełnia kryteria wymienione w art. 59 pkt.3 Rozporządzenia ogólnego.

 

NA CO?

Energia odnawialna: wiatrowa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: biomasa

Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna)

 

TYPY PROJEKTÓW (typy finansowych inwestycji końcowych)?

Typ projektu 1: Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci), w tym z zapewnieniem możliwości usuwania wyrobów zawierających azbest przed dokonaniem montażu instalacji.
Typ projektu 2: Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE).

Nabór w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELU.04.08-IZ.00-001/23 w ramach Działania 4.8 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1,2) Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 8 grudnia 2023 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.04.08-IZ.00-001/23 w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 4.8 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1,2) Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

KRYTERIA WYBORU?

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
14/07/2024
temperature icon 27°C
zachmurzenie małe
Humidity 80 %
Pressure 1013 hPa
Wind 14 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top