Przypominamy! Rusza nabór na Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie z Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

2.1 Cyfrowe Lubelski od 25.10.2023 do 30.11.2023:

Dla Kogo?

Administracja publiczna. W przypadku przedmiotowego naboru uprawnionym podmiotem do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Powiat Lubelski – jako Lider projektu partnerskiego.

Na co?

Rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji, Rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji zgodne z kryteriami redukcji emisji. Typ projektu 3: Rozwój, modernizacja i integracja danych geodezyjnych zasobów powiatowych oraz zasobów wojewódzkich, ich udostępnienie w celu tworzenia związanych z nimi usług cyfrowych. Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji sektora publicznego w tym zaawansowanych kompetencji kadr z zakresu cyberbezpieczeństwa jako element projektu. Nabór w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELU.02.01-IZ.00-002/23 w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 3) Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 25 października 2023 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.02.01-IZ.00-002/23 w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 3) Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Powiat Lubelski. Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

1. Kwota środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi 111 223 200,00 PLN.

2. Kwota środków z BP przeznaczona na dofinansowanie projektu w naborze wynosi 58 150 324,91 PLN.

3. Razem kwota środków z EFRR oraz BP przeznaczona na dofinansowanie projektu w naborze wynosi 169 373 524,91 PLN.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych.

2. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95% wydatków kwalifikowalnych.

3. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15%, 5% – projekty współfinansowane z Budżetu Państwa.

4. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: brak ograniczeń kwotowych.

5. Minimalna i maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

6. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu udziela IZ FEL poprzez konsultacje elektroniczne (drogą elektroniczną na adres: defrr@lubelskie.pl).

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/04/2024
temperature icon 2°C
zachmurzenie duże
Humidity 88 %
Pressure 1011 hPa
Wind 22 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top