Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oficjalnie przystąpił do prestiżowej sieci EURAXESS – Researchers in Motion. Ta istniejąca od 2004 roku instytucja gromadzi ponad 1500 członków z 650 organizacji z 43 krajów.

EURAXESS to kompleksowy portal oferujący największą bazę ofert pracy i grantów dla naukowców w Europie, narzędzia rozwoju kariery oraz możliwości budowania współpracy naukowej. Ponadto, istnieją krajowe portale państw członkowskich EURAXESS, informujące o kwestiach formalnych związanych z życiem i pracą w danym państwie, krajowych grantach oraz programach finansowania badań.

Celem uczestnictwa polskich instytucji w tej prestiżowej sieci jest budowanie wsparcia dla naukowców przybywających do Europy i prowadzących badania w różnych europejskich instytucjach. Członkowie EURAXESS wymieniają się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami, co sprzyja rozwojowi i profesjonalizacji ich działań.

Sieć oferuje naukowcom (w tym również doktorantom) bazę ofert pracy i grantów w instytucjach europejskich i innych regionach świata, narzędzia rozwoju kariery oraz zindywidualizowane wsparcie w kwestiach formalnych i administracyjnych związanych z mobilnością. Instytucjom przyjmującym doktorantów i naukowców EURAXESS zapewnia bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń o ofertach pracy i stypendiach, wsparcie z zakresu zatrudniania oraz narzędzia rozwoju kariery dla pracowników naukowych.

Dołączając do EURAXESS, polskie instytucje otwierają sobie drzwi do wielu różnych możliwości współpracy naukowej nie tylko na europejskim, ale również na światowym poziomie. Warto dodać, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od 1 stycznia 2022 r. pełni funkcję koordynatora EURAXESS w Polsce i zarządza krajową stroną internetową.

Wśród polskich instytucji, które przystąpiły do tej sieci można wymienić:

  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN;
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN;
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych;
  • Politechnikę Śląską;
  • Uniwersytet Jagielloński;
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie;
  • Uniwersytet Łódzki;
  • Uniwersytet Rzeszowski.

 

Źródło: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 51 %
Pressure 1003 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top