Już jutro tj 16. kwietnia oraz 17 kwietnia w Agit Hotel Congress & Spa (ul. Wojciechowska 29) w Lublinie rozpocznie  się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX wieku”.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy o zagadnieniach wpisujących się w ważny w ostatnim czasie trend w nauce historycznej, jakim są badania nad dziejami ludności chłopskiej. Rozważania prowadzone nad powyższą tematyką nie ograniczają się wyłącznie do polemik czysto akademickich. Coraz częściej przywoływana jest ona w dyskusjach toczących się w mediach. Biorąc pod uwagę te stwierdzenia pojawia się potrzeba odtworzenia obrazu społeczności chłopskich, który funkcjonował w zabytkach piśmiennictwa, kultury i sztuki w różnych epokach. Celem wydarzenia będzie zatem próba zdiagnozowania, w jaki sposób o historii chłopów mówi się w innych krajach europejskich.

Organizowana konferencja prezentuje nowatorskie podejście do badania dziejów chłopów. Dotychczas nie podejmowano prób odtworzenia ich wizerunku, funkcjonującego w różnego rodzaju źródłach w poszczególnych epokach i regionach Europy. Biorąc pod uwagę to, że znaczna część społeczeństwa polskiego ma chłopskie korzenie, które w ostatnim czasie są na nowo „odkrywane”, a zagadnienia związane z historią chłopów przenikają do publicystyki i debaty publicznej (fenomen historii ludowej), konferencja będzie miała duże znaczenie społeczne.

Wydarzenie zgromadzi znawców tematyki z wiodących ośrodków akademickich i instytucji badawczych z kraju i z zagranicy. Przyjazd zapowiedzieli reprezentanci 14 państw. Oprócz naukowców z Polski pojawią się uczeni z: Brazylii, Chin (z Tsinghua University w Pekinie – jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Chinach), Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Portugalii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Z Polski swój udział zapowiedzieli badacze reprezentujący m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Niezaprzeczalnym atutem konferencji jest jej interdyscyplinarny charakter. Oprócz historyków, referaty wygłoszą również literaturoznawcy, socjologowie, kulturoznawcy, prawnicy i politolodzy.

Rezultatem prowadzonych obrad będzie wydanie tekstów pokonferencyjnych w czasopiśmie naukowym „Res Historica” afiliowanym przy Instytucie Historii UMCS. Artykuły zostaną opublikowane w języku angielskim i udostępnione w trybie otwartego dostępu w serwisie Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA.

Organizatorem konferencji jest Instytut Historii UMCS w osobach: dr. hab. Mariusza Bartnickiego, dr hab. Małgorzaty Kołacz-Chmiel, dr Anny Obary-Pawłowskiej i dr Anny Miączewskiej. Współorganizatorem z ramienia Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UKEN.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych.

Program konferencji/ Źródło: UMCS
Program konferencji/ Źródło: UMCS

Źródło: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 76 %
Pressure 1015 hPa
Wind 13 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top