W miniony piątek (15.03.2024r.) w Hotelu Victoria w Lublinie miała miejsce konferencja pod nazwą „Synergia” zorganizowana przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie finansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.  Główną tematyką konferencji była partycypacja obywatelska: Omówienie inicjatyw i narzędzi promujących partycypację obywateli w procesach decyzyjnych, dialog społeczny, budowanie zaufania między władzami a społecznością lokalną. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli lokalnych władz, działaczy społecznych oraz liderów organizacji pozarządowych z całego regionu lubelskiego a także ekspertów w dziedzinie partycypacji społecznej i budowania partnerstw.

Pierwszym punktem konferencji było wręczenie nagrody „Samorządowiec Roku 2023” dla Pani Teresy Kot – Wójta Gminy Jastków. Jest to wyróżnienie za lata działalności na rzecz Gminy Jastków i nie tylko, Pani Wójt działała na różnych polach jako samorządowiec wspierając społeczność lokalną powiatu lubelskiego.

Następnie Prezes Fundacji Rozwoju Gospodarki  i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – Pan Marek Drączkowski przeszedł do rozpoczęcia panelu dyskusyjnego z udziałem laureatki nagrody Teresy Kot – Wójta Gminy Jastków, Ryszarda Golca – Wójta Gminy Niedrzwica oraz Sławomira Kuśmickiego – Eksperta ds. projektów. Pierwsze pytanie dotyczyło reformy systemu administracyjnego w Polsce oraz jak bardzo te zmiany są potrzebne.

 

Kolejne dotyczyło problemów w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych, problemów związanych z dokumentacją projektową czy nowymi wymogami dla Beneficjentów.

 

 

Ważnym punktem był również prelekcje. Zadania i rola Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego przedstawił Pan Ryszard Szczygieł – Przewodniczący Rady Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Trzy  lata działalności, pięćdziesiąt posiedzeń, pięćdziesiąt jeden zaopiniowanych projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego, ale też programów strategicznych dla rozwoju regionu i poprawy życia jego mieszkańców, jak projekt programu ” Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Radni IV kadencji współpracowali w ramach ważnych ogólnopolskich i regionalnych gremiów, jak Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, Kapituła Konkursu Nagród Trzeciego Sektora czy zespół opracowujący projekt programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – Mówi Ryszard Szczygieł

 

 

Pan Szymon Dziubicki – Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej mówił o roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim a Pan Przemysław Jaśkiewicz – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych o społeczeństwie obywatelskim, wyzwaniach i prognozach.

 

 

Ponadto Pani Agata Opolska – Dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego, zaprosiła organizacje pozarządowe do biura wojewody organizacje pozarządowe do kontaktów w sprawie realizacji wspólnych działań.

 

 

 

Reasumując głównym celem konferencji było zidentyfikowanie najlepszych praktyk oraz stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i wspólnego opracowywania strategii współpracy. W trakcie panelu dyskusyjnego i prelekcji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi modelami partnerstwa, które mogą być skutecznie stosowane w relacjach między samorządami a organizacjami pozarządowymi. Wystąpienia podczas konferencji zwróciły uwagę na konieczność budowania zaufania i dialogu między partnerami oraz na potrzebę klarownego określenia roli i odpowiedzialności każdej ze stron. Ponadto, podkreślano znaczenie otwartości na pomysły i inicjatywy społeczności lokalnych oraz budowanie wspólnych strategii rozwoju opartych na zasadach partycypacji obywatelskiej. Poza wymianą doświadczeń, uczestnicy mieli także okazję do nawiązania nowych kontaktów oraz do wspólnego planowania przyszłych działań. Konferencja „Synergia” zakończyła się podsumowaniem wniosków i ustaleniem planu działań na rzecz dalszego rozwijania partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.

 

Poniżej przedstawiamy galerię z konferencji.

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
14/07/2024
temperature icon 27°C
zachmurzenie małe
Humidity 92 %
Pressure 1013 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top