Strona społeczna po raz pierwszy z większością w Radzie i realnym wpływem na jej decyzje i rekomendacje – Minister Agnieszka Buczyńska przekazuje organizacjom pozarządowym dodatkowe miejsce. Wybór został dokonany w otwartej i transparentnej procedurze.

Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodnicząca Komitetu ds. Pożytku Publicznego powołała do Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego następujących przedstawicieli organizacji pozarządowych:

  • Panią Agatę Stafiej-Bartosik reprezentującą Fundację Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego,
  • Panią Annę Czyżewskiej reprezentującą Federację Mazowia,
  • Panią Ewę Gałkę reprezentującą Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,
  • Pana Łukasza Gorczyńskiego reprezentującego Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych,
  • Pana Daniela Prędkopowicza reprezentującego Fundację Fundusz Współpracy,
  • Panią Iwonę Żukiert reprezentującą Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych.

Wybór reprezentantów społecznych w Radzie NIW nastąpił po bezpośrednim spotkaniu kandydatek i kandydatów z Minister Agnieszką Buczyńską.  Poza kwestiami merytorycznymi przy podejmowaniu decyzji uwzględniono także kryterium różnorodności tematycznej i geograficznej reprezentowanej przez kandydatki i kandydatów zakwalifikowanych do finału. Członkowie Rady to reprezentanci czterech największych federacji organizacji pozarządowych, reprezentujących setki organizacji członkowskich pracujących w całym kraju.

Wierząc w konieczność zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych w pracach NIW i dostrzegając bardzo wysoki poziom prezentowany przez kandydatów i kandydatki pani Minister Buczyńska zadecydowała o przekazaniu stronie społecznej dodatkowego miejsca w radzie z trzyosobowej puli przynależnej jej urzędowi. W rezultacie organizacje pozarządowe będą dysponowały nie pięcioma, a sześcioma miejscami w Radzie. Oznacza to, że strona społeczna po raz pierwszy w historii Instytutu uzyskuje większość w Radzie NIW – CRSO i będzie miała decydujący wpływ na jej decyzje.

Jest to pierwsza edycja naboru do Rady NIW – CRSO przeprowadzona w tak otwarty i transparentny sposób.  Do finałowego etapu zakwalifikowało się 20 osób spośród 60, które spełniły kryteria formalne. Ze wszystkimi 60 osobami przeprowadzono rozmowy sprawdzające wiedzę, w których brali udział także chętni członkowie Rady Pożytku Publicznego reprezentujący organizacje pozarządowe. Uczestnicy wielokrotnie podkreślali pozytywny odbiór zaproponowanej przez Minister Buczyńską formuły naboru opartej na maksymie „Nic o nas bez nas”.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i uczestniczkom naboru i podkreślamy niezwykle wysoki poziom ich eksperckiej wiedzy i szerokie doświadczenie. Mamy nadzieję, że społeczeństwo obywatelskie będzie mogło z nich czerpać nie tylko w ramach prac Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ale także poprzez inne formy współpracy w przestrzeni publicznej.

Lista kandydatek i kandydatów, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich nazwisk.

Imię i nazwisko Organizacja zgłaszająca
Andrzejewski Andrzej Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Ziemia Nowomiejska
Bień Ewelina Stowarzyszenie „Przyjazny Ląd”
Bilski Paweł Fundacja Oczami Brata
Błażys Anna Wałbrzyski Klub Tenisowy „ATRI”
Brelski Mariusz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”
Bystry Wojciech Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta Gdańsk
Chrebor Olga Fundacja Kalejdoskop Kultur
Czyżewska Anna Federacja Mazowia
Dąbrowski Adam Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Domagała Bartłomiej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Gałka Ewa Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Gorczyński Łukasz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Gosiewski Eugeniusz Stowarzyszenie Odra-Niemen
Gulczyńki Piotr Fundacja Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich
Gzyl Karol Związek Harcerstwa Polskiego
Halicki Marcin Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE
Hyra Ireneusz Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
Jaskólska Wioletta Stowarzyszenie Areszt Sztuki
Jezierska Dorota Bank Żywności w Ciechanowie
Kabara-Dziadosz Marta Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno- Gospodarcze
Kajeta Hanna Fundacja Akademia Zdrowy Świat
Kamińska Wioleta Związek Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”
Klimczak Aleksandra Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
Kloc Tomasz Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
Komar Adam Fundacja „Młodzi dla Wrocławia”
Kosowski Jakub Akademicki Związek Sportowy
Kwiatkowski Dominik Fundacja Społecznie Bezpieczni
Lisiak Dorota Grupa Inicjatywna Baranówko
Lisin Igor Fundacja Ukraina
Łesiuk-Krajewska Agnieszka Fundacja Pokolenia Kolumbów
Łozińska-Czaja Kinga Komitet Obrony Demokracji
Ługowska Agata Caritas Siedlce
Mania Grzegorz Fundacja Pro Musica Bona
Michałowski Jacek Fundacja Dokładam Się
Miłowska Monika Fundacja To Proste
Mincewicz Jakub Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe
Motyczyńska Monika Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łomianki
Niemkiewicz Małgorzata CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
Nowak Monika POLSKIE STOWARZYSZENIE DIETETYKÓW
Nowicka Sylwia Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Ostrowie Wielkopolskim
Piłat Ewa Maria Stowarzyszenie Kraina św. Anny
Prędkopowicz Daniel Fundacja Fundusz Współpracy
Puszkarski Jakub Fundacja TENEO
Rechulicz Marcin Stowarzyszenie Czajna
Rzekiecki Romuald Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” Ostrów Wielkopolski
Smolak Sławomir Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju
Stafiej Barbara Stowarzyszenie Kreatywny Senior w Rzeszowie
Stafiej Bartosik Agata Fundacja Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego
Strug Dorota Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej
Susmanek Wioletta Fundacja „Busola Inicjatyw Pozarządowych”
Szczęsna Iwona Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa „Feniks”
Szlachetko Jakub Instytut Metropolitalny
Tatała Marek Fundacja Wolności Gospodarczej
Tomczak Zbigniew Obywatelski Parlament Seniorów
Wejman Hubert Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Zimny Justyna Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolu
Żmuda Beata Stowarzyszenie Kraina sw. Anny
Żukiert Iwona Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

 

Źródło informacji oraz fotografii: www.gov.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
14/04/2024
temperature icon 14°C
zachmurzenie duże
Humidity 80 %
Pressure 1002 hPa
Wind 16 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top