Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwia wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową.

 

PRIORYTETY W 2024?

Każdego roku są określane priorytety, które razem z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, ustalają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku są to:

odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw młodzieży;
wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych ;
wspieranie inicjatyw młodzieżowych mających na celu przezwyciężenie konsekwencji wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pomoc młodym ludziom pokrzywdzonym w wyniku rosyjskiej agresji w Ukrainie, w tym poprzez wolontariat, oraz wykorzystanie najlepszych praktyk i doświadczeń w celu odbudowy Ukrainy;
wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.
Ważne informacje:

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
Ta sama grupa organizacji/instytucji partnerskich może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.
Organizacja partnerska oświadcza w deklaracji, że nie występuje jako partner w więcej niż trzech wnioskach złożonych w konkursie. W innym przypadku ocenie merytorycznej zostaną poddane trzy wnioski, które wpłynęły jako pierwsze.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są w zakładce Zasady formalne

 

REALIZACJA PROJEKTÓW?

Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 maja a 31 października 2024 roku.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW?

Wnioski można składać do 29 lutego 2024 r., do godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w maju 2024.

Projekty należy składać w systemie Online wraz ze wszystkimi załącznikami.

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
20/04/2024
temperature icon 13°C
zachmurzenie duże
Humidity 72 %
Pressure 999 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top