Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski zaprasza do dyskusji o Strategii rozwoju województwa lubelskiego w świetle transformacji energetycznej kraju i konsekwencjach, jakie niesie dla regionu europejska polityka klimatyczna. Spotkanie już dziś 18 grudnia, o godz. 10:00 w Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS (ul. Głęboka 39, Lublin) i poprowadzi je dr inż. Artur Dyczko z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Konferencja jest efektem współpracy, jaką naukowcy z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie nawiązali z badaczami z UMCS oraz członkami Rady Naukowej przy kopalni LW Bogdanka, przygotowując założenia strategii regionu w kierunku zrównoważonej gospodarki surowcami i energią, obejmującej zagadnienia środowiskowe – w szczególności modelowania geologicznego, automatyzacji procesów przemysłowych i transformacji cyfrowej.

– Jesteśmy jako Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przygotowani do aktywnego udziału w budowie bezpiecznej przyszłości Lubelszczyzny – widzianej z perspektywy transformacji energetycznej polskiej gospodarki i jej konsekwencji dla zmian klimatu. Jestem zadowolony z dotychczasowej współpracy z naukowcami z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Od roku intensywnie pracujemy nad projektami zmierzającymi do poprawy innowacyjności, efektywności technicznej i ekonomicznej gospodarki surowcami mineralnymi. – podkreśla Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski.

Celem spotkania będzie wymiana poglądów oraz poznanie potrzeb wszystkich podmiotów, których zaangażowanie w realizację strategii dla województwa lubelskiego jest kluczowe. Do tej grupy należą m.in. naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Śląskiego oraz wiodących Instytutów Polskiej Akademii Nauk (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN), przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych, twórcy strategii dla województwa lubelskiego oraz osoby odpowiedzialne za jej wdrażanie.

– Współpraca z naukowcami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale i szerzej z całym środowiskiem naukowym Lubelszczyzny, jest dla nas wyzwaniem i nieukrywaną przyjemnością. Dziękujemy za zrozumienie i zaufanie, jakim nas obdarzono. Przed nami dużo pracy, a naszym celem jest minimalizacja skutków działalności człowieka na otaczające środowisko, pokazanie możliwości współistnienia nowoczesnego przemysłu i bioróżnorodności. Wierzę, że polskie górnictwo na Lubelszczyźnie może funkcjonować w paradygmacie gospodarki o obiegu zamkniętym i stanie się fundamentem stymulującym proces zmian i wyznaczanie nowych kierunków przemysłu 4.0. – tłumaczy dr inż. Artur Dyczko z PAN.

Podczas wydarzenia po raz pierwszy publicznie zaprezentowana zostanie koncepcja budowy platformy informatyczno-analitycznej wraz z systemem monitoringu meteorologicznego, hydrologicznego i glebowego województwa lubelskiego. System będzie stanowił narzędzie służące do realizacji celów zrównoważonego rozwoju UE w kontekście ochrony torfowisk i ich roli w magazynowaniu węgla.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie rozpoczynające się o godzinie 14.00 seminarium naukowe związane z tematyką ww. projektu, organizowane przez Centrum ECOTECH-COMPLEX i Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. To spotkanie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, szczegóły pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,7931,ecotech-complex-seminar-18-grudnia-2023-r,141486.chtm

 

Źródło: www.umcs.pl

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 19°C
pochmurnie
Humidity 61 %
Pressure 1010 hPa
Wind 10 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top