Za nami ponad dwa lata funkcjonowania Klubu Seniora. Od 1 kwietnia 2021 r. na terenie Gminy Michów realizowany jest projekt Klub Seniora „Złoty Wiek” w Gminie Michów w partnerstwie Gminy Michów i Towarzystwa Przyjaciół Michowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizacja Projektu stworzyła seniorom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Zajęcia prowadzone w Klubie nastawione są na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz na umożliwieniu seniorom udziału w imprezach kulturalnych np. spektaklach i wycieczkach. W ramach Projektu realizowane są także zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego. Seniorzy każdego dnia mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach min. warsztatach kulinarnych, warsztatach plastycznych, konsultacjach z dietetykiem, konsultacjach z psychologiem, zajęciach fizycznych oraz zajęciach z filmoterapii i biblioterapii. Podczas przerw miedzy zajęciami uczestnicy Projektu urozmaicali wspólnie spędzany czas, korzystać z zakupionych gier planszowych, układając puzzle czy tez czytając książki.

W ramach realizacji Projektu wyremontowano oraz wyposażono część pomieszczeń w budynku po dawnym przedszkolu, obecnie to dom spotkań „Klubu Seniora” i jest to miejsce stworzone DLA i PRZEZ Seniorów. Dzięki wspólnym zajęciom, wyjazdom i spotkaniom integracyjnym uczestnicy mieli i mają możliwość oraz szansę na nawiązanie nowych znajomości, zapoznanie się ze światem nowych technologii, czy też poprawę sprawności fizycznej.

Czas trwania projektu jest czasem pełnym radości i wzruszeń. Gmina Michów serdecznie dziękuje Seniorom za cudowne chwile spędzone razem oraz motywację do dalszych działań.

 

Źródło: Gmina Michów

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie małe
Humidity 59 %
Pressure 1009 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top