Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia. Działania ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu. Terminy w jakim można składać wnioski o dofinansowanie to 22.11.2023 do 18.12.2023.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

Przygotowanie i aktualizacja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej opracowywanych i wdrażanych przez odpowiednie organy gmin lub umocowane do tego formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Nabór w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELU.05.03-IZ.00-002/23, Działania 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych (typ projektu 1), Priorytetu V Zrównoważona mobilność miejska programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 22 listopada 2023 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.05.03-IZ.00-002/23 w zakresie wyboru projektów w sposób konkurencyjny w ramach Działania 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, Priorytetu V Zrównoważona mobilność miejska programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, typ projektu 1 Przygotowanie i aktualizacja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej opracowywanych i wdrażanych przez odpowiednie organy gmin lub umocowane do tego formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

Sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu wyboru projektów.

Więcej informacji dotyczących dofinansowania na stronie w linku.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
29/05/2024
temperature icon 20°C
słabe opady deszczu
Humidity 73 %
Pressure 1001 hPa
Wind 2 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top