Przypominamy o dwóch trwających konkursach w ramach Funduszy Europejskich 1.6 Wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji oraz 10.1 Skuteczna edukacja

Pierwszy z nich to konkurs z działania 1.6 Wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji ogłoszony przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:

Dla Kogo?

Instytucje wspierające biznes oraz Instytucje otoczenia biznesu (IOB) zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale 2 Regulaminu, niezależnie od posiadanego statusu przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa).

Na co?

Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do zmian. Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i uczelniami wyższymi, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmian klimatu. Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrujące się na gospodarce o obiegu zamkniętym. Zwiększanie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji do sieciowania przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi poprzez identyfikację bieżących potrzeb przedsiębiorców w obszarze technologii i umiejętności w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu oraz wspólne kreowanie i planowanie rozwiązań w celu wypełnienia tych potrzeb z zaangażowaniem szkół wyższych, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Jak składać wniosek?

Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021

 

Drugi to 10.1 Skuteczna edukacja z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Dla kogo?

Instytucje nauki i edukacji. Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest organ prowadzący szkołę podstawową (z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół specjalnych) z terenu województwa lubelskiego, która osiąga wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego niższe niż średnia wojewódzka.

Na co?

Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury). W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 10.1, tj. typ projektu nr 2: Program systemowego wsparcia efektywności nauczania języka angielskiego w regionie: dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół osiągających wyniki egzaminów z języka angielskiego, niższe niż średnia wojewódzka.

Jak składać wniosek?

Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków SOWA.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwa na stronie Funduszy Europejskich: https://funduszeue.lubelskie.pl/efs/nabory

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
29/05/2024
temperature icon 25°C
zachmurzenie duże
Humidity 52 %
Pressure 1013 hPa
Wind 14 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top