Konferencja naukowa pn. „The Impact of European and International Law on Criminal Procedure”  zacznie się 12-13 października br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin). Oficjalne otwarcie wydarzenia nastąpi w najbliższy czwartek (12.10) o godz. 14:30 w Auli A WPiA.

Celem konferencji jest przedstawienie oraz przedyskutowanie wpływu prawa europejskiego i międzynarodowego na prawo karne procesowe państw członkowskich UE. Wśród prelegentów znajdują się osoby, które pełnią wysokie funkcje w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, m.in. sędziowie Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL i prof. Paweł Wiliński oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dr hab. Sławomir Steinborn prof. UG. Obecni będą także specjaliści z zagranicy, jak np. prof. Krisztina Karsai z Uniwersytetu w Szegedzie (Węgry) czy prof. John Vervaele z Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Jest również przewidziane szczególne wystąpienie online prof. Piotra Hofmańskiego – prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 

W perspektywie historycznej proces karny został relatywnie późno objęty harmonizacją za pomocą norm prawa europejskiego. Tradycyjnie ten obszar prawa był bowiem traktowany jako objęty wyłączną kompetencją państw członkowskich, a nawet więcej – jako symbol ich suwerenności. Nawet przełom związany z utworzeniem III filaru Unii Europejskiej, dokonany w Traktacie z Maastricht, nie przyniósł szybkiej zmiany podejścia państw członkowskich oraz instytucji europejskich co do tej kwestii. Jednakże postępujące z biegiem lat zmiany społeczne, gospodarcze i polityczne w państwach członkowskich, a także wynikające z prawa europejskiego zmiany w porządku prawnym tych krajów, uwidoczniły potrzebę oraz korzyści wynikające z wprowadzenia nowych, europejskich mechanizmów współpracy w sferze procesu karnego (realizowanych zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, jak i instytucjami UE oraz innymi organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi).

 

W ostatnich latach zauważalny jest natomiast coraz wyraźniejszy wpływ, a patrząc z punktu widzenia zwolenników tradycyjnego podejścia do procesu integracji europejskiej – presja, ze strony prawa Unii Europejskiej na krajowe regulacje szeroko rozumiany proces karny. Można stwierdzić, że mamy obecnie do czynienia z postępującym procesem europeizacji postępowania karnego. Wynika to zarówno z rosnącej liczby aktów prawa wtórnego Unii Europejskiej, jak również z coraz bardziej obszernego i wyspecjalizowanego dorobku orzeczniczego TSUE. Ze względu na istniejące nadal znaczne różnice w systemach prawnych poszczególnych państw, w tym także w dziedzinie procedury karnej, europeizacja tej dziedziny prawa prowadzi do powstania wątpliwości, a niekiedy nawet kardynalnych problemów natury praktycznej, jak i teoretycznej. Dotyczy to zarówno kwestii objętych wyłącznie regulacją norm procesu karnego, jak i zagadnień leżących na styku tych norm oraz regulacji prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego publicznego czy wreszcie – a może przede wszystkim – norm mających na celu ochronę praw człowieka i podstawowych wolności. W związku z powyższym zasadne interdyscyplinarne spojrzenie na tę problematykę.

 

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Organizator – Instytut Nauk Prawnych UMCS, Katedra Postępowania Karnego UMCS. Program wydarzenia i grafika znajdują się na stronie internetowej wydarzenia – www.umcs.pl

 

Źródło: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/04/2024
temperature icon 3°C
zachmurzenie duże
Humidity 90 %
Pressure 1010 hPa
Wind 23 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top