W Lublinie 29 września 2023 roku zainaugurowano projekt „Synergi@”. Inicjatywa ma za zadanie wspierać rozwój organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa lubelskiego.

Na konferencje przybyło 21 przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych województwa lubelskiego. Podczas trwania wydarzenia poruszono szereg tematów związanych ze społecznością lokalną i integracją społeczną. Omówiono projekty i programy wspierające społeczność lokalną, integrację społeczną, równość szans, wsparcie dla grup marginalizowanych, integrację migrantów.

Program pod tytułem SYNERGI@ jest realizowany w okresie 01.07.2023 do 31.12.2025.

SZKOLENIA:
Zajęcia odbywać się będą w wynajętych salach na obszarze gmin w których zostaną stworzone sieci współpracy z NGO’s. Zaproponowane wsparcie zmierza do niwelowania dużych dysproporcji pomiędzy organizacjami z obszarów dużych miast a terenami wiejskimi. Różnice te dotyczą zarówno dostępu do funduszy jak również szkoleń i doradztwa. Zwiększenie skuteczności pozyskiwania grantów i realizacji projektów, wzrost świadomości na temat znaczenia spotkań animacyjnych, diagnozy potrzeb, współpracy międzysektorowej czy tworzenia produktu turystycznego, doprowadzi do rozwoju społeczności lokalnej, zaangażowanej w działania obywatelskie. Społeczność lokalna zyska możliwości rozwoju poprzez udział w organizowanych projektach, zintegruje się podczas wspólnych działań, a poprzez udział w spotkaniach animacyjnych i pracy wolontariuszy w organizacjach, będzie miała realny wpływ na kształtowanie pozytywnych zmian.

KONFERENCJE SAMORZĄDOWE:
Konferencje dla co najmniej 20 osób. Fundacja planuje raz w roku 2023, 2024 oraz 2025 zorganizować konferencję samorządową, których celem będzie skumulowanie lokalnych działaczy, przedstawicieli władzy, środowisk NGO i obywateli, w celu wspólnego omówienia najważniejszych lokalnych zagadnień, problemów i wyzwań a także na podsumowanie dotychczasowej działalności.

 

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
29/05/2024
temperature icon 20°C
słabe opady deszczu
Humidity 70 %
Pressure 1001 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top