Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

 • 06-25 -1920r. – Urodził się Antonii Wojtowicz ps. „Darling”.
  W konspiracji od 15.11.1939r. Od początku 1943r. był oficerem operacyjnym oddziału Kedywu I kompanii 40. pp Okręgu Lwów. Bronił ludności polskiej przed bandami UPA. Od czerwca 1944r w AK. W rocznice wybuchu Powstania Listopadowego w 1944r. przeprowadził zamach na komendanta NKWD w Markowej. W lipcu 1945r. organizował Eksterytorialny Okręgu WiN Lwów. Ujawnił się 25.06.1956r. we Wrocławiu. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

 • 06-25 -1945r. – Do służby powrócił Dragon Sotirović, ps. „Dragon”.
  Urodził się 05.05.1913r. Od 1931r. służył w armii jugosłowiańskiej. Uczestniczył w obronie Jugosławii. W 1942r. dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł 13.01.1944r. Nawiązał kontakt z AK, uczestniczył w akcji „Burza”. Aresztowany i osadzony w więzieniu kontrwywiadu sowieckiego we Lwowie, z którego zbiegł we wrześniu 1944r. Skazany na 10 lat więzienia. Po ucieczce nawiązał łączność z lwowskim Okręgiem „Nie”. 05.03.1945r. złapany przez sowietów. Wykradziony ze szpitala, ukrywał się. Zmarł 06.06.1967r. w Paryżu. Odznaczony Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz odznaczeniami brytyjskimi i jugosłowiańskimi.

 • 06-25 -1945r. – Z „Armii Berlinga” zdezerterował Gedymin Rogiński ps. „Dzielny”.
  Urodził się 07.11.1921r. W latach 1942-44 służył w partyzantce. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został wcielony do „armii Berlinga”. Zdezerterował. Utworzył oddział partyzancki z dezerterów „ludowego” WP. Przeprowadził wiele akcji rozbrajania posterunków MO. 30.01.1946r. wraz z oddziałem został ostrzelany i aresztowany przez UB. 17.07.1946r. został skazany na kilkukrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 31.08.1946r.

 • 06-25 -1956r. – Ujawnił się Antonii Wojtowicz ps. „Darling”.
  Urodził się 06.25.1920r. W konspiracji od 15.11.1939r. Od początku 1943r. był oficerem operacyjnym oddziału Kedywu I kompanii 40. pp Okręgu Lwów. Bronił ludności polskiej przed bandami UPA. Od czerwca 1944r w AK. W rocznice wybuchu Powstania Listopadowego w 1944r. przeprowadził zamach na komendanta NKWD w Markowej. W lipcu 1945r. organizował Eksterytorialny Okręgu WiN Lwów. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

 • 06-25 -1962r – Andrzej Kiszka ps. „Dąb” zostaje skazany na dożywocie i 20 tys. zł. grzywny.
  Urodził się w 1922r. w Maziarni. Od 1941r. w Batalionach Chłopskich, później w AK. W lipcu 1944r., na polecenie przełożonych wstąpił do milicji. W listopadzie ostrzegł o ekspedycji NKWD i zdezerterował z posterunku MO. Ujawnił się w 1947r. W sierpniu 1950r. UB rozbiło jego oddział. Od 1953r ukrywał się sam. 30.12.1961r. aresztowany. Po zwolnieniu w 1971r. wyjechał do Szczecina. Odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Scroll to Top