dr Piotr Gawryszczak

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 10-03 – 1944 r. – W wyniku decyzji o kapitulacji powstania warszawskiego i pójściu do niewoli gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór” komendantem głównym Armii Krajowej został gen. Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”.
    Ur. 12 listopada 1898 r. w rolniczej rodzinie koło Bochni. Żołnierz Legionów Polskich. Działacz Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 r. bronił Warszawy. W Służbie Zwycięstwu Polski komendant Okręgu Łódzkiego, a następnie komendant okupacji sowieckiej Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany przez NKWD. Po układzie Sikorski-Majski szef sztabu w Armii Polskiej w ZSRS. Cichociemny. Zastępca komendanta AK „Bora” Komorowskiego. Komendant organizacji NIE. Aresztowany przez NKWD w marcu 1945 r. w Pruszkowie. Sądzony w Moskwie w tzw. procesie szesnastu. Zamordowany w więzieniu na Łubiance w Moskwie prawdopodobnie 24 grudnia 1946 r.

Scroll to Top