Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 09-23 – 1979 r. – Na cmentarz w Tomaszowie Lubelskim przeniesiono prochy gen. Tadeusza Piskora
    Ur. się 1 lutego 1889 r. w Borze niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Student Politechniki w Liege i we Lwowie. Działacz niepodległościowy. W 1913 r. komendant szkoły podoficerskiej. Walczył w I Brygadzie. Internowany w Beniaminowie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W kampanii wrześniowej dowódca Armii „Lublin”. Od 20 września do 30 kwietnia 1945 r. w obozach jenieckich. Następnie wyjechał do Londynu. Aktywny w organizacjach emigracyjnych. Zmarł 22 marca 1951 r. w Londynie