Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 04-13 -1951r. – Wraz z podwładnymi zginął Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”.
    Urodzi l się 25.01.1925r w Zagrobach.  Wiosną 1945r. wcielony do 1. Zapasowego pułku piechoty LWP, uciekł do brata Romana „Pogody”, komendanta Powiatu NSZ Ciechanów. Wstąpił do oddziału NSZ-NZW „Burzy”. Początkowo łącznik, później dowódca drużyny. W 1848r. stworzył patrol Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, którego został dowódcą, prowadząc liczne akcje przeciwko komunistą. Wydała go jego dziewczyna współpracująca z UB. Zginął wraz z podwładnymi, w trakcie próby przedarcia się obławę ok. 300 żołnierzy KBW oraz ubeków i milicjantów. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski i Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego.

  • 04-13 -1952 we Wschowie zatrzymany zostaje Florian Grzana ps. Wierzburz.
    Urodzony 22.04.1931r. w Lwówku, do czerwca 1945 na robotach w Niemczech. W 1948 r. wcielony do Brygady „Służby Polsce”. Jesienią 1950r. założył na terenie Jędrzechowic konspiracyjną organizację „Partyzantka” (od stycznia 1952 r. pod nazwą „AK”). Poddany intensywnemu śledztwu. 31 lipca 1952r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, na 15 lat pozbawienia wolności. W styczniu 1957r. zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 30 kwietnia 2002r we Wschowie.