Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 01-30 -1946r. – Aresztowany został Gedymin Rogiński ps. „Dzielny”.
    Urodził się 07.11.1921r. W latach 1942-44 służył w partyzantce. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został wcielony do „armii Berlinga”. 25.06.1945r. zdezerterował. Utworzył oddział partyzancki z dezerterów „ludowego” WP. Przeprowadził wiele akcji rozbrajania posterunków MO. Wraz z oddziałem został ostrzelany i aresztowany przez UB. 17.07.1946r. został skazany na kilkukrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 31.08.1946r.

  • 01-30 -1948r. – Został zamordowany Wojciech Lis ps. „Mściciel”.
    Urodził się w 1913r. W 1942r. pobił oficera niemieckiego. Ukrywał się do 1943r. W tym czasie w partyzantce. Pozostawał w NOW/NSZ. Uczestnik akcji „Burza”. Aresztowany w 1944r. przez NKWD i osadzony w więzieniu w Mielcu, skąd uciekł. Od połowy 1946r. w WiN. Zamordowany w wyniku prowokacji UB.

  • 01-30 -1956r. – Z więzienia zwolniony zostaje Bolesław Jabłoński ps. „Kalia”.
    Urodził się 06.10.1909r. W 1940r. przebywał we francuskim obozie wojskowym gen. S. Maczka. Brał udział w bitwie o Narwik. Jako Cichociemny został zrzucony do Polski w nocy 1/2.09.1942r. OD 1943r. szef wywiadu Okręgu Łódzkiego AK „Barka”. Aresztowany w lutym 1945r. przez sowiecki kontrwywiad. Zwolniony w listopadzie. Aresztowany ponownie w stycznie 1949r. Skazany na 9 lat więzienia 1950r. Zwolniony na mocy amnestii. Zmarł 12.03.1982r. Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari kl. V i trzykrotnie Krzyżem Walecznych.