Projekt „Informacja na wagę złota”

Portal wLubelskim.pl jest produktem projektu „Informacja na wagę złota”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Lubelszczyzny i poprawa komunikacji z instytucjami samorządowymi.
Rekrutując uczestników projektu Fundacja wysłała gminnych jednostek samorządu terytorialnego powiatu lubelskiego oraz opublikowała ogłoszenie na www.frgi.com.pl
Autorami tekstów publikowanych na portalu są uczestnicy projektu, mieszkańcy Lubelszczyzny, zrzeszeni w grupy obywatelskie prowadzone przez liderów. Ich zadanie polega na włączeniu się w dyskurs publiczny w poszczególnych lubelskich subregionach.

Oprócz portalu w ramach projektu „Informacja na wagę złota” jest realizowany m.in. profil wsparcia dla liderów lokalnych.

Scroll to Top