Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 08-04 -1896 r. – Urodził się ppłk Stefan Musiałek ps. „Łowicki”.
    Członek Drużyn Strzeleckich. Od 04.08.1914r w I kompanii I Pułku Legionów Polskich. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Żołnierz zawodowy m. in. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Od listopada 1939 r. w SZP-ZWZ. Organizował lądowania samolotów alianckich w ramach akcji „Most II” i „Most III”. Po akcji „Burza” ukrywał się. Aresztowany 04.11.1946 r. Zmarł 13.07.1986 r.

  • 08-04 -1914 r. – Do 1. kompanii 1. Pułku Legionów Polskich wstąpił ppłk Stefan Musiałek ps. „Łowicki”.
    Urodził się 04.08.1896 r. Członek Drużyn Strzeleckich. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. Żołnierz zawodowy m. in. w Korpusie Ochrony Pogranicza. Od listopada 1939 r. w SZP-ZWZ. Organizował lądowania samolotów alianckich w ramach akcji „Most II” i „Most III”. Po akcji „Burza” ukrywał się. Aresztowany 04.11.1946 r. Zmarł 13.07.1986 r.