Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

 • 05-12 -1942 Stanisław Rostworowski powrócił do kraju i rozpoczął działalność w AK, gdzie pełnił kilka funkcji dowódczych,

 • 05-12 -1944 rozpoczęcie operacji „Honker”, mającej na celu zdobycie wzgórza i klasztoru na Monte Cassino, której główną siłą atakującą był II Korpus Polski pod dowództwem gen. Andersa

 • 05-12 -1947r. – Wraz z grupą zatrzymany zostaje Antoni Wąsowicz ps. „Roch”.
  Pochodził z Wileńszczyzny. W połowie maja 1945r. dołączył do partyzantki. W listopadzie 1946r. dowódca 3 Kompanii AK. W maju 1947r. próbował się przedostać do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Austrii. Zatrzymany pod Wiedniem przez patrol żandarmerii austriackiej i NKWD. Zostali przekazani polskim władzom. Został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24.02.1948r.

 • 05-12 -1948r. – W więzieniu na Mokotowie został wykonany wyrok śmierci na ppłk Stanisławie Kasznicy ps. „Wąsowski”.
  Urodził się we Lwowie 25.07.1908r. W 1939r. uczestnik kampanii wrześniowej w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Od października 1939r. w konspiracji, działacz „Grupy Szańca”. W lipcu 1943r. w składzie Prezydium Tymczasowej Rady Politycznej Organizacji Polskiej, równolegle szef Administracji Ogólnej Służby Cywilnej Narodu. Od lipca 1944r. szef I oddziały KG NSZ. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Od stycznia do sierpnia 1945r. inspektor Obszaru Zachodniego NSZ. W Poznaniu utworzył trzy organizacje konspiracyjne: Armię Polską w Kraju Zachód. Obóz Narodowy i Pokolenie Polski Niepodległej.  W sierpniu 1945r. wszedł w skład Rady Inspektorów NSZ, p.o. komendanta NSZ. Od czerwca 1945r. był szefem wywiadu Organizacji Polskiej. Aresztowany 15.02.1947r. przez UB. Skazany 2.03.1948r przez WSR w Warszawie na karę śmierci. Wyrok wykonano 12.05.1948r w więzieniu na Mokotowie. 30.09.1992r. wyrok został unieważniony.. Odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego z Mieczami 1944., pośmiertnie również Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

 • 05-12 -1949r. – Poległ ppor. Anatol Radziwonik ps. „Olech”.
  Urodził się 20.02.1916r. Od początku wojny w konspiracji. Od 1943r. dowodził placówką w Obwodzie AK Szczuczyn. Później w partyzantce. Po aresztowaniach sowieckich pozostał w konspiracji. Brał udział w wielu akcjach. Poległ w starciu z NKWD niedaleko wsi Raczkowszczyzna, zdradzony przez miejscowego konfidenta. Jego legenda przetrwała komunistów.

 • 05-12 -1970 W Londynie zmarł Władysław Anders, generał broni Wojska Polskiego, twórca i dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, Armii Polskiej na Wschodzie, II Korpusu Polskiego w bitwie o Monte Cassino i o Ankonę, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-45, następca Prezydenta RP w latach 1950-54. Został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino.