Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 03-22 -1947r. – Na karę śmierci skazany zostaje ppor. Stanisław Rożek ps. „Chmiel”.
    Urodził się 11.11.1906r. Od 1941r. w konspiracji ZWZ-AK. Po rozwiązaniu AK w styczniu 1945r. w strukturach konspiracji poakowskiej ROAK/DSZ/WiN. Odbudowywał struktury konspiracyjne. Aresztowany 12.08.1946r. Skazany na karę śmierci, zmienioną później na 15 lat więzienia. Na mocy amnestii karę zmieniono na 8 lat więzienia. W wyniku pogorszenia stanu zdrowia zwolniony z więzienia. Ciężko chory zmarł 4.01.1981r.

  • 03-22 -1947r. – Ujawnił się Konrad Bartoszewski ps. „Szymon”, „Wir”.
    Urodził się 05.07.1914r. We wrześniu 1939r. walczył w bitwie tomaszowskiej. Po klęsce wrześniowej organizował w Józefowie komórki podziemne, które weszły do SZP a następnie ZWZ. Prowadził wiele akcji dywersyjno-bojowych. W czerwcu 1944r. jego oddział wszedł w skład zgrupowania 9 pp AK mjr Markiewicz ps. „Kalina”. Po jego śmierci przejął dowództwo nad częścią oddziałów. Brał udział w akcji „Burza”. W latach 1945-46 zastępca komendanta Obwodu Biłgoraj DSZ, a następnie WiN. Aresztowany w listopadzie 1952r. Został skazany na 6 lat pozbawienia wolności 13.10.1953r. Ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony 8.12.1954r. Od 1969r. mieszkał w Lublinie. Zmarł 21.04.1987r.

  • 03-22 -1947r. – Ujawnił się płk Wilhelm Szczepankiewicz ps. „Drugak”.
    Urodził się 08.02.1901r. Zawodowy oficer. W kampanii wrześniowej dowodził batalionem 2. PP. w 1940r. uciekł z okupacji sowieckiej i włączył się do konspiracji. Od jesieni 1941r. komendant Obwodu ZWZ Tomaszów Lubelski. Walczył w ramach powstania zamojskiego. 21.07.1944r. rozpoczął akcję „Burza”. Od maja 1945r. komendant Okręgu Lublin. Zaaprobował zakończenie walk z UPA. Rozwinął pomoc aresztowanym i ich rodzinom. Ujawnił się w Lublinie. W 1950r. aresztowany przez bezpiekę. Spędził kilka miesięcy w więzieniu. Wiele razy zatrzymywany. Zmarł 20.03.1960r. w Warszawie.

  • 03-22 -1951 W Londynie zmarł Tadeusz Piskor generał dywizji Wojska Polskiego, szef Sztabu Generalnego WP (1926- 1931) dowódca Armii „Lublin” w kampanii wrześniowej, więzień oflagu, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Polonia Restituta klasy III