Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 07-14 -1945 r. – Ujawnił się Roman Kisiel ps. „Sęp”.
    Urodził się 01.07.1913 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Organizował konspiracyjne struktury. Utworzył Straż Chłopską, przekształcona w Bataliony Chłopskie. Po scaleniu wszedł ze swoim oddziałem do AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej organizował Straż Obywatelską i Posterunki MO. We wrześniu 1944 r. przeszedł do konspiracji. Ujawnił się. Aresztowany 29.04.1946 r. Podpisał zobowiązanie do współpracy i w czerwcu 1946 r. wyszedł na wolność. Ponownie aresztowany w październiku 1947 r. za przynależność do WiN. Po uwolnieniu ukrywał się. W 1950 r. utworzył Polskie Powstańcze Siły Zbrojne. W 1952 r. aresztowany. Skazany na karę śmierci zmienioną na 15 lat więzienia. Wypuszczony w 1956 r. W 1965 r. podjął współpracę z SB pod ps. „Roman”. Zmarł 3.01.1981 r.

  • 07-14 -1946 r. – Aresztowany zostaje sierż. Paweł Heczko ps. „Edek”.
    Urodził się 20.11.1906 r. W latach 1943-44 działał w oddziale AK. Od marca 1946r został komendantem nowo utworzonej KP KWP oddziału „Wędrowiec”. Od lipca 1946 r. przeprowadził szereg akcji likwidacyjnych i dywersyjnych. Przeszedł całkowicie na tereny Śląska Cieszyńskiego i prawdopodobnie dołączył do NSZ. Aresztowany i skazany na karę śmierci 17.08.1946 r. Wyrok wykonano 29.08.1946 r. Ciała nie odnaleziono.

Scroll to Top