Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

 • 06-09 -1911r. – Urodził się Feliks Gruberski ps. „Artur”.
  W 1939r. zmobilizowany do WP. Uczestnik kampanii wrześniowej. W konspiracji od 1940r. Po aresztowaniach wśród AK wiosną 1942r. utracił kontakty z dowództwem. W październiku 1945r. nawiązał kontakt z KWP. Uczestnik wielu akcji. Aresztowany 11.05.1946r. Skazany na karę śmierci 18.11.1946r. Zamordowany 31.01.1947r.

 • 06-09 -1917r. – Urodził się Józef Cieśla ps. „Sokół”.
  W 1940r. zaprzysiężony do ZWZ. W 1942r. nawiązał kontakt z konspiracją ruchu ludowego. Po wejściu Armii Czerwonej prowadził działania dywersyjne.  27.08.1945r. został ciężko ranny. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Gliwic. 30.09.1955r. został aresztowany przez UB. Został skazany na karę śmierci 23.04.1956r. Wyrok zmieniono na 15 lat więzienia 17.09.1956r. Zmarł w więzieniu 14.11.1969r.

 • 06-09 -1944r. – Mjr Władysław Kołaciński ps. „Żbik” wstępuje do 204 pp Ziemi Kieleckiej NSZ i Brygady Świętokrzyskiej.
  Urodził się w Piekarach 10.03.1911r. W 1939r. służył w szeregach Lądowej Obrony Wybrzeża. Trafił do niewoli niemieckiej, z której uciekł w listopadzie. Od 08.08.1940r. w NOW. W Grudniu 1942r. komendant komórki dywersyjnej w Częstochowie. Od marca 1943r. działa w NSZ. Aresztowany w lipcu 1943r. zbiegł z transportu do Oświęcimia. Kierownik Okręgowy Akcji specjalnej w Okręgu Częstochowa. Od września 1943 dowodził oddziałem partyzanckim. Dowodził I batalionem Pułku Jasnogórskiego. Od kwietnia do lipca 1945r dowodził oddziałem w pow. Piotrkowskim. Przedostał się do 2 Korpusu gen. Andersa. Służył w batalionie w Macerata i kompaniach wartowniczych w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Zamieszkał w USA. Zmarł 08.11.1995r. w Płocku.

 • 06-09 -1946r.- W Jeleniej Górze pod przybranym nazwiskiem został aresztowany Alfons Jabłoński ps. „Alf”
  Urodził się 19.03.1899r.w Sternbergu w Austrii. W latach 1916-1918 w armii; walczył w Albanii. 09.02.1919r. ochotnik do Wojska Polskiego. Oficer zawodowy WP. W 1939 r. w baonie fortecznym KOP „Sarny”. Od lutego 1940 r. w ZWZ w Warszawie. W 1941 r. inspektor wyszkolenia wojskowego Szarych Szeregów. Od 1943r. dowodził Inspektoratem Zachodnim Gródek Jagielloński; od IX 1943 – szef Wydziału operacyjnego Komendy Okręgu Lwów AK. Od lipca 1944 szef sztabu Okręgu Lwów „Nie”. Od stycznia 1946 kierownik Wydziały Organizacyjnego Okręgu Jelenia Góra „Zachód” Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Oznaczony Krzyżem Zasługi. 09.10.1946r. zmarł w szpitalu więziennym we Wrocławiu. Nie został rozszyfrowany.

 • 06-09 -1947r. – płk Jan Zientarski ps. „Mieczysław” zostaje skazany na 3,5 roku więzienia.
  Urodził się 24.10.1894r. w Niegardowie. Przed I Wojną Światową działacz niepodległościowy. 23.08.1914r. dołączył w Kielcach do Legionów Polskich. Dowodził 12. Kompanią w 2., pp. II Brygady. Walczył z Ukraińcami oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939r. dowodził Oddziałem Wydzielonym 10. DP Armii „Łódź”. Przedostał się na Węgry – internowany. We wrześniu 1941r. zbiegł do Budapesztu, zaangażował się w budowę Obozu Polski Walczącej. We współpracy z ZWZ zorganizował komórkę kurierską, do kontaktu i „przerzutu” działaczy do kraju W listopadzie 1941r. wrócił do kraju. Od marca 1944r. komendant Okręgu Radomsko – Kieleckiego AK. W pierwszym półroczu 1946r. współdziałał z II Zarządem Głównym WiN. Zwolennik politycznych form działania.  24.07.1946r. aresztowany i skazany na więzienie. Zwolniony 26. 01.1950r. W 1951r. aresztowany i oskarżony fałszywie o współpracę z Niemcami. Śledztwo umorzono. W latach 50. I 60. Inwigilowany przez bezpiekę. Zmarł w Warszawie 04.05.1982r. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyż Walecznych przekazał na Jasną Górę.

 • 06-09 -1949r. – Ppor. Alina Fedorowicz została wydalona z partii.
  Urodziła się 18.01.1913r. Pod koniec 1939r. podjęła pracę w PCK. Od lutego 1940r. w ZWZ. Od czerwca 1941r. ustalała los jeńców polskich w ZSRS. W latach 1941-43 kurierka z Podlasia do stolicy. W 1944r. prowadziła sekcję sanitarną w oddziale „Zenona”. Aresztowana 19.12.1944r. z dowódcą przez sowiecki „Smiersz”. Wypuszczeni aby ujawnić Obwód AK. 15.04.1947 ujawniła się na mocy amnestii. Wstąpiła do PPS. Wydalona z partii z powodu akowskiej przeszłości.

 • 06-09 -1985r. – Zmarł ppłk Józef Chyliński ps. „Kamień”.
  Urodził się 20.10.1904r. We wrześniu 1939r. organizował VI Batalion Strzelców Armii „Poznań. Członek Oddziału I Organizacyjnego Dowództwa Głównego SZP. Oddelegowany na Pomorze w celu rozpoznania i nawiązania kontaktów konspiracyjnych. W styczniu 1940r. wysłannik KG ZWZ. Od 1941r. Komendant Komendy Okręgu Pomorskiego. Rozbudował sieć wywiadu, kontrwywiadu i oddziałów partyzanckich. Po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji. Aresztowany przez UB 24.08.1945r. Skazany na 1,5 roku więzienia 25.11.1946r. Zwolniony z więzienia w lutym 1947r. Przedostał się do Szwecji. W 1951r. zamieszkał w Kanadzie. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.