Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

  • 05-16 -1657 w Janowie Poleskim podczas powstania Chmielnickiego zamęczony został przez Kozaków ks. Andrzej Bobola
    Urodził się 30 listopada 1591 r. niedaleko Sanoka. Od 1611 r. z zakonie jezuitów. Student Uniwersytetu Wileńskiego. Rektor kościołów w: Nieświeżu i św. Kazimierza w Wilnie. Przełożony domu zakonnego w Bobrujsku. Pracował także w Płocku, Warszawie, Łomży i Pińsku. Autor tekstów ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Kanonizowany 17 kwietnia 1938 r.