Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka - wlubelskim.pl

Kalendarium historyczne dr Piotra Gawryszczaka

dr Piotr Gawryszczak

 • 05-25 -1891 W majątku Popudnia na Ukrainie urodził się Zygmunt Podhorski ps. „Zaza”, generał brygady Wojska Polskiego, w kampanii wrześniowej dowodził Suwalską Brygadą Kawalerii, która podlegała Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Narew”

 • 05-25 -1891 W majątku Popudnia na Ukrainie urodził się Zygmunt Podhorski ps. "Zaza", generał brygady Wojska Polskiego, w kampanii wrześniowej dowodził „Suwalską” Brygadą Kawalerii, która podlegała Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Narew”.

 • 05-25 -1945 W Lesie Stockim rozbita została grupa operacyjna NKWD i UB przez zgrupowanie mjra Mariana Bernaciaka ps. Orlik
  ur. 6 III 1917 w Zalesiu k. Ryk. Po Szkole Podchorążych Artylerii w Zambrowie przydzielony do 2. Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie. We IX 1939 wzięty do niewoli we Włodzimierzu Wołyńskim. Po ucieczce i powrocie do Zalesia w konspiracji ZWZ-AK. Od jesieni 1943 dowódca 1. kompanii 1. batalionu 15. Pułku Piechoty „Wilków” AK. 26 VII 1944 opanował Ryki i Główną Składnicę Uzbrojenia nr 2 w Stawach. Wyruszył na pomoc Warszawie; zatrzymany przez sowietów. Od IX 1944 walczy z okupantem sowieckim i UB. Po rozwiązaniu AK podporządkowany Delegaturze Sił Zbrojnych, od IX 1945 Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość jako zwierzchnik wojskowy na terenie Inspektoratu Puławy. 24 V 1945 w Lesie Stockim Zgrupowanie „Orlika” rozbiło grupę operacyjną NKWD i UB. 24 VI 1946 ranny podczas ucieczki przed oddziałami wojska i milicji. Umiera na polach Piotrówka. 4 VII jako Marian Biernacki pochowany na cmentarzu bródnowskim w kwaterze 45N.

 • 05-25 -1947r. – Aresztowany zostaje Franciszek Dzięgielewski ps. „Dziewanna”.
  Urodził się 09.01.1918r. Brał udział w wojnie obronnej w 1939r. W czasie okupacji niemieckiej, żołnierz AK. Od lata 1946r w oddziale zbrojnym „Cichego”. Brał udział w wielu akcjach. W marcu 1947r skorzystał z amnestii i ujawnił się. Aresztowany. Skazany na śmierć 24.07.1947r. Zamordowany 18.08.1947r. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W 2007 rok Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy unieważnił wyrok.

 • 05-25 -1948 w więzieniu mokotowskim zamordowany zostaje rtm. Witold Pilecki.
  W latach 1918 -1920 walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. walczył w kawalerii 19 i 49 DP. Od 1939 r. w Tajnej Armii Polskiej. We wrześniu 1940 r. dał się schwytać Niemcom i trafił do obozu w Oświęcimiu. Organizował konspirację więźniów i ucieczki z obozu. W kwietniu 1943r sam uciekł. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Był jeńcem obozu w Murnau. Aresztowany przez UB 8 maja 1947r. 15 marca 1948 r. skazany na śmierć.