Informacje o naborze

AKTUALNY data naboru wniosków od 11.07.2024 do 23.09.2024

2024-07-11 ogłoszenie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

 • ul. Pańska 81/83
 • 00-834 Warszawa

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

70 dni

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

 • ul. Pańska 81/83
 • 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (link) dostępnego na stronie internetowej PARP

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, poprzez udział w działaniach promocyjnych przewidzianych w Programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Rodzaj oraz zakres działań promocyjnych możliwych do realizacji w ramach projektu został określony w Programie promocji, opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/program-promocji-expo-2025 Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

 1. udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w  wydarzeniach targowych wskazanych w Programie promocji;
 2. wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w wydarzeniach targowych w charakterze zwiedzającego lub seminariach/konferencjach branżowych w czasie trwania misji odbywających się na rynkach docelowych wskazanych w Programie promocji, tj. Japonia, Korea Południowa, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Kambodża;
 3. kampanie promocyjne ukierunkowane na rynki docelowe wskazane w Programie promocji;
 4. misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025 r.);
 5. misja wyjazdowa na Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025 r.).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FENG, wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu wyboru projektów.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

50% kosztów kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

25 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru znajdują się w Regulaminie wyboru projektów, dostępnym na stronie internetowej PARP dot. działania.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowią odpowiednio załącznik nr 4 i 5 do Regulaminu wyboru projektów i są dostępne na stronie internetowej PARP dot. działania.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu wyboru projektów i jest dostępny na stronie internetowej PARP dot. działania

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca może wnieść protest do IP w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny projektu, zgodnie z art. 64 ustawy wdrożeniowej. W przypadku:

 1. nieuwzględnienia protestu,
 2. pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z trybem określonym w art. 73-76 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Pytania o warunki naboru można kierować:

 1. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie naboru,
 2. na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl, oraz
 3. telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

 

IP zamieści najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w formie FAQ na stronie naboru.

Linki

(Link)

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
21/07/2024
temperature icon 29°C
zachmurzenie duże
Humidity 53 %
Pressure 1009 hPa
Wind 17 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top