Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór w ramach działania 8.3 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Kwota alokoacji?
3 917 769,19 zł

Poziom dofinansowania
do 85%

Forma wsparcia?
Szkolenie, Program wsparcia

Typ naboru?
Konkurencyjny

Termin naboru?
od 18.07.2024 do 16.09.2024

Wyniki?
I kwartał 2025

DLA KOGO?

-Partnerzy społeczni
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Uszczegółowienie typów Wnioskodawców znajduje się w Regulaminie wyboru projektów Działania 8.3 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich (typ projektu 4).

NA CO?

Działania szczególne na rzecz zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w rynku pracy

Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 8.3, tj.

typ projektu nr 4: Budowanie zdolności podmiotów gospodarki społecznej oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych zajmujących się integracją społeczno-ekonomiczną obywateli państw trzecich, w tym m. in. poprzez zatrudnienie osób z Ukrainy znających język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym, jako osób pracujących w podmiotach gospodarki społecznej oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, celem zwiększenia komunikacji pomiędzy obywatelami państw trzecich a pracownikami ww. instytucji.

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej: SOWA EFS.

Przy opracowywaniu wniosku należy korzystać z Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów dostępnych na wyżej wskazanej stronie internetowej.
Jak składać wniosek?
Online

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
21/07/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie duże
Humidity 57 %
Pressure 1010 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top