Do końca lipca można składać wnioski do Planu Ogólnego Lublina – nowego dokumentu planistycznego, który pokryje obszar całego miasta i od 2026 r. zastąpi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Wymóg jego uchwalenia wprowadziła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Lublin podjęła w kwietniu tego roku.

– Na ten moment otrzymaliśmy już ok. 200 wniosków oraz propozycji do ujęcia w nowym dokumencie i zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia własnych sugestii. Większość z tych, które do tej pory wpłynęły, dotyczy objęcia strefą zieleni i rekreacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Gotowy projekt dokumentu, który uzyska uzgodnienia instytucji ustawowo wskazanych do konsultacji jego treści, zaprezentujemy podczas konsultacji z mieszkankami i mieszkańcami w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego – mówi Beata Malicka-Ząbek, Generalny Projektant Planu Ogólnego.

Wnioski do projektu Planu Ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie w formie papierowej (osobiście w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub listownie na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin) lub drogą elektroniczną (na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego) za pomocą skrzynki: ePUAP, poczty elektronicznej na adres e-mail: planogolny@lublin.eu oraz portalu decyduje.lublin.eu, gdzie można bezpośrednio złożyć wniosek do planu.

Dodatkowe informacje oraz pomoc w składaniu wniosków do sporządzanego planu ogólnego można uzyskać także w punkcie konsultacyjnym, zorganizowanym w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1101), który jest czynny w każdy wtorek w godz. 9.00-14.00 w terminie składania wniosków.

Zgodnie z założeniami ustawy Plan Ogólny podzieli miasto na strefy planistyczne, a każda ze stref będzie miała określony profil funkcjonalny oraz podstawowe parametry urbanistyczne. Katalog możliwych do wyznaczenia stref obejmuje m.in. wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną, usługową, strefę zieleni i rekreacji, a także komunikacyjną. Dokument określi gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej w zakresie zapewnienia dostępu do takich obiektów jak budynki szkoły podstawowej czy obszary zieleni publicznej. Będzie posiadał także ujednoliconą formę dla całego kraju.

Reforma planistyczna wprowadza szereg zmian legislacyjnych i modyfikacji w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zastępuje Studium Planem Ogólnym, który będzie prawem miejscowym i oprócz powiązania z planami miejscowymi, zwiększy kontrolę nad ustalaniem warunków zabudowy zagospodarowania terenu, dla których Plan Ogólny będzie stanowić podstawę prawną. Wprowadza nowe dokumenty jak Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI) oraz Rejestr Urbanistyczny, czyli system ze źródłem danych o informacjach przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Część przepisów weszła już w życie, część wejdzie z początkiem 2025 i 2026 r.

 

Źródło: UM Lublin

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 20°C
bezchmurnie
Humidity 88 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top