Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2024 i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych
do osób bezdomnych.

MODUŁ III: WSPARCIE POZAINSTYTUCJONALNE – ROZWIĄZANIA MIESZKANIOWE

Cel: Wsparcie podmiotów w świadczeniu kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez świadczenie usług mieszkaniowych.

Na realizację konkursu przeznaczona jest kwota programowa w wysokości 5,5 mln zł.

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce realizacji zadania, w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Więcej informacji pod linkiem.

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
24/07/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 76 %
Pressure 1012 hPa
Wind 21 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top