Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór w ramach Działania FERS.03.02 „Dostępność cyfrowa”. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Data naboru

od 05.07.2024 do 26.08.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał 2024

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do ION w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS (SOWA EFS).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do aplikowania w niniejszym naborze jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem głównym projektu jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do skutecznego wdrażania dostępności cyfrowej w Polsce. Aby cel ten został osiągnięty, w ramach projektu zostanie utworzony wirtualny asystent – narzędzie przeznaczone dla twórców rozwiązań cyfrowychdziałające na zasadzie zaawansowanego chatbota. Narzędzie będzie wykorzystywało istniejące już walidatory dostępności cyfrowejdo analizy stron internetowych w zakresie zgodności z wymogami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dzięki temu będzie proponowało teksty alternatywne do grafik, napisy do materiałów multimedialnych i szerzej, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, będzie wspierało użytkowników (tj. twórców rozwiązań cyfrowych) w likwidacji problemów z dostępnością cyfrową. Narzędzie to będzie funkcjonowało także po zakończeniu realizacji projektu, przyczyni się zatem do skuteczniejszego wdrażania dostępności cyfrowej w podmiotach publicznych działających na terenie Polski, a tym samym skuteczniejszego wdrażania ustawy o dostępności cyfrowej.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria_wyboru_projektow

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektu w naborze wynosi 8 374 798,07 PLN (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych  07/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa, z zastrzeżeniem, iż ION dopuszcza możliwość jej zwiększenia, w przypadku dostępności środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin_wyboru_projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Udostępniony w SOWA EFS

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzor_porozumienia

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu złożonego w sposób niekonkurencyjny, wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu (art. 63 ustawy).

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres mailowy: fers@cppc.gov.pl

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 20°C
bezchmurnie
Humidity 88 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top