Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Instytucja Pośrednicząca dla priorytetów III, IV, V. Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Data naboru

08.04.2024 do 31.12.2026

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2027

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl w terminie od 8 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. godz. 23:59.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl w terminie od 8 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. godz. 23:59.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie zgodnie z SZOOP może ubiegać się Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, będący centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych i wykonującym zadania zarządcy dróg krajowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem postępowania jest wybór do dofinansowania projektów dotyczących:

  • budowy, przebudowy dróg będących w zarządzie GDDKiA do parametrów dróg ekspresowych i autostrad w sieci bazowej TEN-T,
  • budowy obwodnic miast (w tym dróg ekspresowych), wchodzących w skład sieci bazowej TEN-T zarządzanych przez GDDKiA.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Tryb niekonkurencyjny

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalnie 85%, minimalny wkład własny – 15%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru dla Działania FENX.04.01 Drogi w sieci bazowej TEN-T wynosi: 3 540 220 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Szczegóły w zakresie nabory znajdziesz w dedykowanej zakładce na stronie cupt.gov.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Szczegóły w zakresie nabory znajdziesz w dedykowanej zakładce na stronie cupt.gov.pl.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Szczegóły w zakresie nabory znajdziesz w dedykowanej zakładce na stronie cupt.gov.pl.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegóły w zakresie nabory znajdziesz w dedykowanej zakładce na stronie cupt.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

Szczegóły w zakresie nabory znajdziesz w dedykowanej zakładce na stronie cupt.gov.pl.

Linki

Szczegóły w zakresie nabory znajdziesz w dedykowanej zakładce na stronie cupt.gov.pl.

 

Źródło: https://www.cupt.gov.pl

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
21/07/2024
temperature icon 29°C
zachmurzenie duże
Humidity 48 %
Pressure 1009 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top