W dniach 23 i 24 maja w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie klas 7-8 ze szkół podstawowych z Gminy Janów Lubelski tj : w Janowie Lubelskim, Białej Drugiej i Momotach Górnych odbyli wyjazd do zakładów pracy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Zwiedzali takie zakłady jak: PZL Mielec, Husqvarna, Lear, Spiroflex, Retech i Black Red White.

Natomiast w dniach 10-17 czerwca Uczniowie klas III szkół podstawowych w Janowie Lubelskim, Białej Drugiej i Momotach Górnych uczestniczyli w wyjazdach zawodoznawczych do firmy Guittard Polski Producent Garniturów. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski”. Beneficjentem projektu jest Gmina Janów Lubelski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.
Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim (Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim);
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej;
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych.
Działania realizowane w ramach projektu:
• doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe),
• zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż platform dla niepełnosprawnych, montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni robotyki, językowej, przyrodniczej, sensorycznej, logopedycznej, polonistyczno – matematycznej, fotograficznej, gabinetu pedagoga),
• zajęcia rozwijające, wspierające i wyrównawcze oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, przyrodniczo-ekologiczne, logopedyczne, sensoryczne, wyrównawcze matematyczno-polonistyczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne na UMCS i do Centrum Nauki Kopernik oraz zwodoznawcze do zakładów pracy).
Grupy docelowe:
• 640 uczniów (320 kobiet, 320 mężczyzn), w tym: co najmniej 10 osób obcego pochodzenia, min. 7 osób z niepełnosprawnościami, 20 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania,
• 143 nauczycieli (114 kobiet, 29 mężczyzn).
Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez realizację programu rozwojowego w trzech szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski. Założone programy rozwojowe mają na celu kompleksowe i trwałe podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz przygotowanie szkół/placówek do prowadzenia edukacji włączającej, skoncentrowanej na grupach uczniów, które najbardziej potrzebują wsparcia oraz stosującej zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu.
Efekty, rezultaty projektu:
• wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
• poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII,
• podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkoły,
• rozwój innowacyjnych metod nauczania,
• poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie,
• podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach,
• poprawa dostępności szkół.

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 21°C
bezchmurnie
Humidity 77 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top