Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny w ramach Priorytetu FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR, Działanie FENX.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Data naboru

od 30.06.2024 do 31.12.2026

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

I kwartał 2027

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021 w terminie od 30 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako wpływ dokumentacji aplikacyjnej do CUPT w aplikacji WOD2021.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem: https://wod.cst2021.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może ubiegać się Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, będący centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych i wykonującym zadania zarządcy dróg krajowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące:

  • budowy, przebudowy dróg będących w zarządzie GDDKiA do parametrów dróg ekspresowych w sieci TEN-T;
  • budowy, przebudowy dróg krajowych poza TEN-T (w tym dróg ekspresowych) stanowiących część szlaków łączących ośrodki miejskie z infrastrukturą sieci TEN-T, będących w zarządzie GDDKiA;
  • budowy obwodnic na sieci dróg krajowych (w tym dróg ekspresowych) poza siecią TEN-T, zarządzanych przez GDDKiA.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania jest uzależniony od miejsca realizacji projektu w odniesieniu do każdej z trzech kategorii regionów na poziomie NUTS 2:

  • regiony kwalifikujące się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kategorii regionów słabiej rozwiniętych – maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 85%;
  • regiony kwalifikujące się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kategorii regionów w okresie przejściowym – maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 70%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 1 175 120 000,00 PLN, z czego dla regionu słabiej rozwiniętego 410 160 000,00 PLN, a dla regionu przejściowego 764 960 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Przekazany bezpośrednio Beneficjentowi.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Przekazany bezpośrednio Beneficjentowi.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Przekazany bezpośrednio Beneficjentowi.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Dane do kontaktu:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
tel. 22 262 05 00
e-mail: cupt@cupt.gov.pl
ePUAP: /CUPT/SkrytkaESP
e-Doręczenia: AE:PL-66852-68378-FASCU-22

Linki

Więcej szczegółów.

 

Źródło: https://www.cupt.gov.pl

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 24°C
bezchmurnie
Humidity 67 %
Pressure 1012 hPa
Wind 7 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top