Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE): w budynkach zabytkowych (projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe i podmioty nie stanowiące państwowych jednostek budżetowych) oraz w budynkach niezabytkowych i mieszanych (projekty realizowane tylko przez państwowe jednostki budżetowe). Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Termin, od którego można składać wnioski: 01.07.2024 r. od godz. 7:30

Termin, do którego można składać wnioski: 30.09.2024 r. do godz. 15:00

Wnioski o dofinansowanie należy składać jedynie w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Kto może składać wnioski?

  • w przypadku budynków zabytkowych – państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie,
  • w przypadku budynków niezabytkowych i mieszanych – państwowe jednostki budżetowe

Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru, jest ich uprzednie zidentyfikowane przez IZ, jako uprawnionych do zgłoszenia w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie zostanie udzielone m.in. na ocieplenie obiektów, wykorzystanie technologii odzysku ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub w ograniczonym zakresie gazowej, instalację nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym przydomowych magazynów energii i pomp ciepła, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne, urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła lub chłodu wyposażonych w funkcje zdalnego odczytu oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku (BMS), a także modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji.

Wsparcie na wymianę systemów grzewczych zasilanych stałymi paliwami kopalnymi, tj. węglem kamiennym, torfem, węglem brunatnym, łupkami bitumicznymi, na systemy grzewcze zasilane gazem ziemnym możliwe jest tylko do końca 2025 r. i tylko w połączeniu z inwestycjami w efektywność energetyczną (renowację) budynków.

Możliwe jest sfinansowanie w projekcie wydatków na działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz/albo na współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych, pod warunkiem, że będzie to bezpośrednio związane z realizowanym projektem.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Aktualnie obowiązująca wersja Szczegółowego opisu priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania FENX.01.01.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

400 000 000,00 PLN

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
23/07/2024
temperature icon 24°C
zachmurzenie duże
Humidity 56 %
Pressure 1015 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top