Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór w trybie konkurencyjnym, w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Moduł: Szkolenia dla obywateli. Głównym celem naborów będzie zwiększenie odsetka osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe.

Data naboru

od 28.06.2024 do 14.08.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2024

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Formularz Wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy wypełnić elektronicznie w systemie informatycznym dostępnym na stronie https://lsi.cppc.gov.pl

Warunkiem złożenia Wniosku wraz z załącznikami jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Do podpisania i złożenia Wniosku niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Podpis.Gov dostępnej na stronie https://pz.gov.pl/PodpisGOV/windows/x64/PodpisGOV.exe

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • instytucje publiczne z obszaru nauki (w tym ODN),
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji,
  • instytucje publiczne z obszaru kultury,
  • szkoły wyższe,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Interwencja w zakresie kompetencji cyfrowych zostanie skierowana do pełnoletnich osób posiadających numer PESEL i stale zamieszkujących na terytorium Polski. W zależności od potrzeb, nabędą oni umiejętności cyfrowe w zakresie korzystania z e-usług, załatwiania spraw administracyjnych, obsługi komputera i innych urządzeń cyfrowych, komunikacji online, wykorzystania użytecznych narzędzi i aplikacji cyfrowych, korzystania ze środków identyfikacji elektronicznej, bezpiecznego i krytycznego korzystania z mediów cyfrowych, informacji i danych, bezpiecznych zakupów i innych transakcji w sieci.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Zasady oceny Przedsięwzięcia

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Przedsięwzięcia ze środków europejskich.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

95 635 234,19 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór porozumienia o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Wzór umowy objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura złożenia wniosku o ponowną ocenę została opisana w regulaminie wyboru przedsięwzięć.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące dokumentacji aplikacyjnej
E-mail: C2.1.3kpo@cppc.gov.pl

Pytania dotyczące systemu informatycznego
Po uruchomieniu generatora wniosków pytania związane z błędnym funkcjonowaniem systemu informatycznego należy przesłać na adres:
E-mail: wsparcie-IT@cppc.gov.pl

Linki

https://www.gov.pl/web/cppc/obywatel

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
21/07/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie duże
Humidity 57 %
Pressure 1010 hPa
Wind 11 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top