Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór w trybie konkurencyjnym, w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy (KPO).Moduł: Szkolenia dla Urzęników.Głównym celem naborów będzie zwiększenie odsetka osób posiadających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Data naboru

od 28.06.2024 do 14.08.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2024

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Formularz Wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy wypełnić elektronicznie w systemie informatycznym dostępnym na stronie https://lsi.cppc.gov.pl

Warunkiem złożenia Wniosku wraz z załącznikami jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Do podpisania i złożenia Wniosku niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Podpis.Gov dostępnej na stronie https://pz.gov.pl/PodpisGOV/windows/x64/PodpisGOV.exe

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • instytucje publiczne z obszaru nauki (w tym ODN),
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji,
  • instytucje publiczne z obszaru kultury,
  • szkoły wyższe,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem interwencji jest podniesienie jakości obsługi obywateli, efektywności pracy administracji publicznej oraz zagwarantowanie sprawności i bezpieczeństwa jej działania poprzez uzupełnienie umiejętności cyfrowych pracowników i zwiększenie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Zasady oceny Przedsięwzięcia

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Przedsięwzięcia ze środków europejskich.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

62 721 768,77 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór porozumienia o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Wzór umowy objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura złożenia wniosku o ponowną ocenę została opisana w regulaminie wyboru przedsięwzięć.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące dokumentacji aplikacyjnej
E-mail: C2.1.3kpo@cppc.gov.pl

Pytania dotyczące systemu informatycznego Po uruchomieniu generatora wniosków pytania związane z błędnym funkcjonowaniem systemu informatycznego należy przesłać na adres: E-mail: wsparcie-IT@cppc.gov.pl

Linki

https://www.gov.pl/web/cppc/urzednicy

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
23/07/2024
temperature icon 24°C
zachmurzenie duże
Humidity 57 %
Pressure 1015 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top