Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór w trybie konkurencyjnym, w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy (KPO).Moduł: Szkolenia dla nauczycieli szkolnych. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Data naboru

od 28.06.2024 do 14.08.2024

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2024

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Formularz Wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy wypełnić elektronicznie w systemie informatycznym dostępnym na stronie https://lsi.cppc.gov.pl

Warunkiem złożenia Wniosku wraz z załącznikami jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Do podpisania i złożenia Wniosku niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Podpis.Gov dostępnej na stronie https://pz.gov.pl/PodpisGOV/windows/x64/PodpisGOV.exe

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • instytucje publiczne z obszaru nauki (w tym ODN),
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji,
  • instytucje publiczne z obszaru kultury,
  • szkoły wyższe,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem działania jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli szkolnych, którzy mająbezpośredni wpływ na edukację dzieci w wieku szkolnym w zakresie cyfrowych umiejętności, a także mogą rozpowszechniać wiedzę w zakresie cyfrowej higieny i bezpieczeństwa wśród rodziców. Działania szkoleniowe w ramach przedsięwzięcia pozwolą nauczycielom nabyć umiejętności organizowania lekcji z uwzględnieniem poziomu nauczania, metodyki przedmiotowej oraz różnych angażujących uczniów form prowadzania zajęć dydaktycznych, przy wykorzystaniu urządzeń, programów, usług sieciowych, a także cyfrowych materiałów edukacyjnych. Kompetencje cyfrowe i wiedza na temat cyberprzemocy, higieny cyfrowej, jakie nabędą powinny umożliwić im także tworzenie własnych materiałów edukacyjnych do wykorzystania w pracy z uczniami, a także zapewnić sobie i uczniom bezpieczeństwo w internecie.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Zasady oceny Przedsięwzięcia

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Przedsięwzięcia ze środków europejskich.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

25 517 822,39 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór porozumienia o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Wzór umowy objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura złożenia wniosku o ponowną ocenę została opisana w regulaminie wyboru przedsięwzięć.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące dokumentacji aplikacyjnej
E-mail: C2.1.3kpo@cppc.gov.pl

 

Pytania dotyczące systemu informatycznego”
Po uruchomieniu generatora wniosków pytania związane z błędnym funkcjonowaniem systemu informatycznego należy przesłać na adres:
E-mail: wsparcie-IT@cppc.gov.pl

Linki

https://www.gov.pl/web/cppc/szkolenia-dla-nauczycieli-szkolnych

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 19°C
bezchmurnie
Humidity 88 %
Pressure 1012 hPa
Wind 8 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top