Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr FERS.04.04-IP.06-001/24 na realizację projektów w ramach Działania 04.04 Edukacja o dialogu społecznym Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał 2024

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest w systemie SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027.

Aplikacja została udostępniona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej FERS i służy do przygotowania oraz złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Aby skorzystać z aplikacji, należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Nabór ma charakter zamknięty, co oznacza, że ocena wniosków prowadzona będzie po ich złożeniu w odpowiedzi na dany nabór w ramach jednego posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

ION zapewnia stosowanie zasad równego traktowania wszystkich Wnioskodawców w ramach niniejszego konkursu, w szczególności w zakresie standardów oceny i kryteriów oceny projektów, zarówno przy ocenie punktowej, jak i zero-jedynkowej.

Wnioski można składać w terminie: od 28 czerwca 2024 r. do 16 września 2024 r. do godz.12:00 – data zamknięcia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą jest reprezentatywna organizacja związkowa w rozumieniu art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo reprezentatywna organizacja pracodawców w rozumieniu art. 24 ust. 2-4 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na realizację programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o dialogu społecznym oraz kampanii informacyjnych dotyczących wpływu dialogu społecznego na kształtowanie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w regulaminie wyboru projektów (str. 27).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.

Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi: 10 300 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów, trzysta tysięcy złotych).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza została opisana w rozdziale 5.7 regulaminu konkursu nr FERS.04.04-IP.06-001/24.

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące konkursu publikowane są na stronie ION: efs.mrpips.gov.pl/fers

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
24/07/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 76 %
Pressure 1012 hPa
Wind 14 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top