Blisko 3 mln złotych dotacji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” otrzyma Miasto Lublin. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posłużą m.in. na wymianę starych pieców w budynkach wielorodzinnych. Dzisiaj (27 czerwca) umowę na dofinansowanie podpisali Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Prezes WFOŚiGW Stanisław Mazur.

– Cieszymy się ze współpracy z Miastem Lublin. To nie pierwszy raz, kiedy wspólnie działamy na rzecz ochrony środowiska. Lublin jest jednym z szesnastu samorządów, które przystąpiły do tej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie”. W sumie do mieszkańców lokali wielorodzinnych w poszczególnych miastach i gminach, trafi ponad 12 mln zł m.in. na wymianę starych pieców – mówi Stanisław Mazur, prezes WFOŚIGW w Lublinie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność Gminy, spełniający określone kryteria dochodowe, od których uzależniona jest wysokość wsparcia. Ponadto o dofinansowanie mogą starać się wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta.

– Program będzie doskonałym uzupełnieniem dotychczasowych działań Miasta Lublin w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Jest to kolejna, obok miejskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz I etapu Programu Ciepłe Mieszkanie, forma wsparcia mieszkanek i mieszkańców przy wymianie systemu ogrzewania. O kwotę blisko 3 mln zł zawnioskowaliśmy po przeprowadzeniu z początkiem roku rozeznania wśród potencjalnych beneficjentów – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.
W zależności od dochodu wnioskodawcy poziom dofinansowania będzie wynosił od 30% do nawet 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić do 41 tys. zł. W przypadku wspólnot mieszkaniowych dofinansowanie może sięgać nawet 375 tys. zł, w zależności od zakresu wykonywanego przedsięwzięcia.

W przypadku osób fizycznych dofinansowanie przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Dodatkowo, oprócz tych prac, uczestnicy programu będą mogli wykonać nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Do dofinansowania kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Dofinansowanie na wymianę drzwi i okien jest możliwe wyłącznie w przypadku wymiany nieefektywnego źródła ciepła. Program nie obejmuje dofinansowania na budynki ogrzewane miejską siecią ciepłowniczą lub siecią gazową.

Z kolei wspólnotom mieszkaniowym (obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych) przysługuje dofinansowanie na: podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, pompę ciepła powietrze/woda, pompę ciepła typu powietrze/powietrze, gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, kocioł gazowy kondensacyjny, kotłownię gazową (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa), kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu), wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz mikroinstalację fotowoltaiczną. Dodatkowo, oprócz tych prac, wspólnoty mieszkaniowe będą mogły wykonać docieplenie przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej (w odróżnieniu od części programu przeznaczonej dla osób fizycznych, w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa całościowo ogrzewana jest przez efektywne źródła ciepła, można starać się o dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz docieplenia przegród budowlanych bez wymiany źródeł ciepła). Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Miasto Lublin zamierza realizować projekt w latach 2024-2025 i zobowiązane jest do przeprowadzenia naboru wniosków dla beneficjentów końcowych. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do programu, Miasto zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi. Dotacja jest wypłacana przez WFOŚiGW na podstawie złożonego przez Gminę wniosku o płatność nie częściej niż raz w miesiącu dla zbioru przedsięwzięć zrealizowanych przez beneficjentów końcowych. Szczegółowe zasady dofinansowania oraz termin rozpoczęcia naboru zostanie niebawem ogłoszony na stronie internetowej Miasta Lublin

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Lublin. W ramach I etapu Programu „Ciepłe Mieszkanie” Miasto Lublin zawarło umowę o dofinansowanie w wysokości 2,3 mln zł. Realizacja I etapu programu obejmuje lata 2023-2024, a beneficjentami końcowymi są wyłącznie właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Źródło: WFOŚiGW Lublin

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
24/07/2024
temperature icon 20°C
zachmurzenie duże
Humidity 73 %
Pressure 1012 hPa
Wind 23 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top