Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ogłaszają nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi obejmie Prezydencję w Radzie UE i będzie przewodniczyć jej pracom przez sześć miesięcy. Ta szczególna rola będzie okazją do zademonstrowania zaangażowania Polski w sprawy europejskie. Będzie wymagała pełnienia roli odpowiedzialnego partnera, sprawnego organizatora dyskusji oraz umiejętnego lidera wielostronnych negocjacji.

– Planując działania w ramach polskiej Prezydencji, chcemy maksymalnie wykorzystać wiedzę i potencjał polskich organizacji pozarządowych, dlatego powołujemy Radę Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji. Będzie ona platformą dialogu, wymiany doświadczeń i wspólnego kształtowania priorytetów polskiego przewodnictwa. Wierzymy, że współpraca z trzecim sektorem jest kluczowa dla sukcesu i efektywności tego wyjątkowego projektu – podkreśla Marek Krawczyk, wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego.

– Organizacje pozarządowe, dzięki swojemu zróżnicowanemu doświadczeniu i zaangażowaniu w sprawy społeczne, znacząco przyczyniają się do pełnego wykorzystania tej wyjątkowej okazji, jaka stoi przed Polską. Państwa głos jest dla nas niezmiernie ważny, a Wasze perspektywy i ekspertyzy są nieocenione w kontekście europejskich wyzwań i możliwości – dodaje Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie UE.

Jaka jest rola członka Rady Organizacji Pozarządowych?

Osoby, które znajdą się w składzie Rady Organizacji Pozarządowych, będą:

 • współtworzyć kształt polskiej Prezydencji. Organizacje będą współpracować z rządem w kształtowaniu roli Prezydencji, aby jej założenia odzwierciedlały szerokie spektrum interesów społecznych;
 • stymulować zaangażowanie obywatelskie i podnosić świadomość społeczną na temat Prezydencji i jej znaczenia dla Unii Europejskiej oraz Polski;
 • dzielić się wiedzą ekspercką z różnych dziedzin, które są istotne dla agendy Prezydencji.

Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie platformą, która umożliwi realizację tych oczekiwań i pomoże w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi. W skład Rady Organizacji Pozarządowych Prezydencji wejdzie do 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele:

 • pełnomocnika ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
 • ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego,
 • dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedstawiciele są członkami Rady.

Zasady naboru

Etap 1. Wymagania formalne

Kandydaci i kandydatki muszą posiadać:

1.poparcie min. 10 organizacji pozarządowych lub min. 3 federacji organizacji pozarządowych;
2.dobrą znajomość języka angielskiego.

Kandydaci i kandydatki mają ponadto obowiązek:

1.gwarantować rzetelność i bezstronność,
2.posiadać nieposzlakowaną opinię,
3.brać udział w posiedzeniach oraz zapoznać się z materiałami przekazywanymi przed posiedzeniem,
4.zapewnić dyspozycyjność w celu udziału w posiedzeniach w Rady.

Etap 2. Weryfikacja zgłoszeń

Weryfikacja zgłoszonych kandydatur zostanie przeprowadzona przez pracowników KPRM i NIW-CRSO. Na podstawie tej weryfikacji oraz rekomendacji Radę powołają minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę:

 • doświadczenie kandydata,
 • poparcie środowiska organizacji pozarządowych,
 • różnorodność w zakresie form prawnych, rodzajów działalności i miejsca prowadzonych działań.

Tryb naboru zgłoszeń

1.Terminy:
 • etap 1.: od dnia ogłoszenia naboru do 12.07.2024 r.;
 • etap 2. : od 15.07.2024 r. do 31.07.2024 r.
2.Podpisany skan kwestionariusza osobowego należy przesłać mejlowo na adres kontakt@niw.gov.pl.
3.Nie podlegają rozpatrzeniu:
 • zgłoszenia kandydatek i kandydatów złożone po terminie,
 • niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje

1.Wszystkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres kontakt@niw.gov.pl
2.Każdy kandydat/kandydatka musi mieć świadomość, że formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami może być przekazany osobom wnioskującym o dostęp w ramach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
Niezbędne załączniki.
Źródło: NIW
Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
23/07/2024
temperature icon 24°C
zachmurzenie duże
Humidity 57 %
Pressure 1015 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top