17 czerwca uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Zespole Oświatowym w Polskowoli, wspólnie z uczniami z innych szkół biorących udział w projekcie, uczestniczyli w wyjeździe zawodoznawczym. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Wsparcie edukacji w Gminie Kąkolewnica”, realizowanego w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja. Program jest częścią Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z różnymi zawodami oraz umożliwienie im zdobycia praktycznej wiedzy na temat rynku pracy. Podczas wyjazdu uczniowie mieli okazję odwiedzić różne miejsca pracy i dowiedzieć się więcej o codziennych obowiązkach pracowników w różnych branżach. Takie inicjatywy mają na celu nie tylko poszerzenie horyzontów uczniów, ale także pomoc w przyszłym wyborze ścieżki zawodowej.

Projekt „Wsparcie edukacji w Gminie Kąkolewnica” jest ważnym elementem strategii edukacyjnej regionu, mającym na celu podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. Dzięki wsparciu ze środków europejskich, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych formach wsparcia edukacyjnego, takich jak warsztaty, wyjazdy edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne.

Tego typu działania są kluczowe dla rozwoju kompetencji i umiejętności młodzieży, przygotowując ją do przyszłych wyzwań na rynku pracy oraz do świadomego wyboru ścieżki zawodowej.

Odwiedzone zakłady:
-FORYSZEWSKI RADOSŁAW FOREX LINGERIE, Kąkolewnica – zakład odzieżowy
-Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Kąkolewnica – piekarnia
W dniu 18 czerwca natomiast uczniowie klas VII-VIII odwiedzili:
-Aesculap Chifa B.Braun Radzyń Podlaski – przedsiębiorstwo z branży technologii medycznych
-Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim.
Dziękujemy serdecznie Właścicielom/Władzom za możliwość zobaczenia z bliska jak wygląda codzienna praca w wyżej wymienionych zakładach pracy.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:
a) SP w ramach Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy
b) SP w Turowie
c) SP w Żakowoli Poprzecznej
d) SP w ramach Zespołu Oświatowego w Brzozowicy Dużej
e) SP w ramach Zespołu Oświatowego w Polskowoli
Działania realizowane w ramach projektu:
• doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe),
• zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu,
• zajęcia rozwijające, wspierające i wyrównawcze oraz doradztwo zawodowe
Grupy docelowe:
• 461 uczniów (230 kobiet, 231 mężczyzn), w tym: min. 23 osób z niepełnosprawnościami)
• 45 nauczycieli (41 kobiet, 4 mężczyzn).
Cel projektu: Celem główny projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez realizację w 5 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąkolewnica (SP w ramach Zespołu Oświatowego (ZO) w Kąkolewnicy, SP w Turowie, SP w Żakowowoli Poprzecznej, SP w ramach ZO w Brzozowicy Dużej, ZO w Polskowoli) programu rozwojowego zakładającego objęcie wsparciem uczniów w ramach zajęć dodatkowych, nauczycieli w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz doposażenie placówek i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami do 30.06.2026 r. Założone programy rozwojowe mają na celu kompleksowe i trwałe podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz przygotowanie szkół/placówek do prowadzenia edukacji włączającej, skoncentrowanej na grupach uczniów, które najbardziej potrzebują wsparcia oraz stosującej zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu.
Efekty, rezultaty projektu:
• wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
• poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII,
• podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkoły,
• rozwój innowacyjnych metod nauczania,
• poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie,
• podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach,
• poprawa dostępności szkół.

 

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
23/07/2024
temperature icon 24°C
zachmurzenie duże
Humidity 70 %
Pressure 1015 hPa
Wind 24 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top